Logo

PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach

PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z materiałów archiwalnych zgromadzonych w swoim Oddziale, który mieści się od października 2012 roku w Katowicach, w budynku Archiwum Pańtwowego przy ul. Józefowskiej 104.

pan-katowice.jpg

© 2017 e-graficy.pl