Logo

IV Spotkania Archiwów Instytucji Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem czwartej edycji Spotkań były zagadnienia gromadzenia dokumentacji w świetle polskich unormowań prawnych oraz problemy gromadzenia dokumentacji działalności naukowej instytutów PAN w archiwum zakładowym a także prezentacja wiodących projektów informatycznych digitalizacji dokumentacji realizowanych przez instytucje naukowe Polskiej Akademii Nauk i rozwiązań informatycznych służących do archiwizacji dokumentacji elektronicznej, jej długookresowego przechowywania i udostępniania.

4-spotkanie-archiwow-01.jpg 4-spotkanie-archiwow-02.jpg 4-spotkanie-archiwow-03.jpg

4-spotkanie-archiwow-04.jpg 4-spotkanie-archiwow-05.jpg 4-spotkanie-archiwow-06.jpg

4-spotkanie-archiwow-07.jpg 4-spotkanie-archiwow-08.jpg 4-spotkanie-archiwow-09.jpg

4-spotkanie-archiwow-10.jpg

 
Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN
Podstawy prawne funkcjonowania dokumentu elektronicznego w prawie polskim.
 
Anna Krzemińska, Instytut Farmakologii PAN
Gromadzenie elektronicznej dokumentacji badań naukowych – potrzeby, praktyka, możliwości.
 
Jacek Jackowski, Instytut Sztuki PAN
Współczesne metody  opracowania i udostępniania dokumentacji naukowej ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN.
 
Maria Główka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Tworzenie repozytorium RCIN w praktyce.
 
Marcin Werla, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Praktyczne aspekty archiwizacji Internetu.
 
Maciej Brzeźniak, Marcin Werla, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Długoterminowe przechowywanie obiektów cyfrowych na przykładzie oprogramowania i usług opracowywanych przez IChB PAN – PCSS (dArceo, PLATON).
 
Jacek Mirecki, Ksi.pl sp. z o.o.
Narzędzia rozpoznawania tekstu (OCR) w procesie opracowania dokumentacji aktowej.
 
Krystian Piećko, piLAB SA
Praktyczne aspekty archiwizacji.

© 2017 e-graficy.pl