Logo

Instytut Badań Jądrowych

W dniu 4 czerwca 1955 roku uchwałą Prezydium Rządu powołano Instytut Badań Jądrowych w Polskiej Akademii Nauk. Jego pierwszym dyrektorem został profesor Andrzej Sołtan. Do zadań tej placówki naukowej należały m.in. badania w dziedzinie fizyki teoretycznej i doświadczalnej jądra atomowego, chemii jądrowej, technologii paliw i materiałów reaktorowych.

W dniu 4 czerwca 1955 roku uchwałą Prezydium Rządu powołano Instytut Badań Jądrowych w Polskiej Akademii Nauk. Jego pierwszym dyrektorem został profesor Andrzej Sołtan. Do zadań tej placówki naukowej należały badania w dziedzinie fizyki teoretycznej i doświadczalnej jądra atomowego, chemii jądrowej, technologii paliw i materiałów reaktorowych, technologii i zastosowania izotopów promieniotwórczych oraz ochrony przed promieniowaniem. Obecnie misję Instytutu kontynuuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

XXVI-68-002.jpg

Fotografia prof. Andrzeja Sołtana

W 1958 roku w Instytucie Badań Jądrowych uruchomiono dwa urządzenia. W Świerku koło Otwocka reaktor jądrowy EWA (akronim: Eksperymentalny, Wodny, Atomowy) oraz w Zakładzie II w Krakowie cyklotron U - 120. Dwa lata później krakowski oddział Instytutu Badań Jądrowych został przekształcony w samodzielną jednostkę naukową pod nazwą Instytut Fizyki Jądrowej PAN.

W materiałach Andrzeja Sołtana w zbiorach PAN Archiwum w Warszawie znajdują się dokumenty związane z powołaniem Instytutu Badań Jądrowych, między innymi
tekst niedatowanego sprawozdania dotyczącego prac badawczych prowadzonych w Instytucie.

1-001_14.jpg 1-002_5.jpg

Fotografia i sprawozdanie pochodzą z zasobu PAN Archiwum w Warszawie: Zbiór Fotografii, sygnatura XXVI-68-002, Materiały Andrzeja Sołtana, III-96, jednostka 46.

Opracował: Marek Ciara

© 2017 e-graficy.pl