Logo

W służbie harcerstwa i nauki

w sluzbie harcerstwa i naukiW służbie harcerstwa i nauki. Aleksander Kamiński "Kamyk" i pionierzy polskiego skautingu w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie i Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Katalog wystawy.
Druga rozszerzona i przystosowana do aktualnych potrzeb edycja projektu opracowywania spuścizn archiwalnych po uczonych ogłoszonego w 1958 roku.

© 2017 e-graficy.pl