Logo

Oni. Autografy ze zbiorów APAN

oni autografyOni. Autografy ze zbiorów APAN, wybór i opracowanie merytoryczne Izabela Kwiatkowska, Warszawa 2003 r.
Bibliofilskie unikatowe wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk zawierające autografy uczonych, których spuścizny przechowywane są w APAN.

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg

© 2017 e-graficy.pl