Logo

Botanicy Niepodległej Polski

„Botanicy niepodległej Polski”

Wystawa „Botanicy niepodległej Polski” została przygotowana przez PAN Archiwum w Warszawie aby przypomnieć i upamiętnić botaników polskich, którzy w okresie międzywojennym zapisali chlubną kartę nie tylko w historii nauki ale także wyróżniali się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.

Podstawowym asumptem do jej zorganizowania były przypadające w 2018 roku – 140. rocznica urodzin Heleny Krzemieniewskiej (1878–1966) oraz 70. rocznica śmierci Dezyderego Szymkiewicza (1885–1948) – członków honorowych Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Powstałe w kwietniu 1922 r. Polskie Towarzystwo Botaniczne jest główną osią spinającą 12 plansz wystawy, stąd na każdej z nich został umieszczony kwiat dziewięćsiła bezłodygowego (Carlina acaulis) – umieszczony w tłoku pieczęci PTB.

  1. Badacze krajowej flory

  2. Protoplaści

  3. Polskie Towarzystwo Botaniczne

  4. Klasyk botaniki polskiej

  5. Krakowska szkoła profesora Szafera

  6. Warszawa

  7. Botanik wszechstronny

  8. Fotograf polskiej flory

  9. Ośrodek lwowski

  10. Seweryn i Helena Krzemieniewscy

  11. Ośrodek poznański

  12. Wileńska szkoła botaniczna

 

© 2017 e-graficy.pl