Czcionka: A- A A+

Seminarium „ Jubileusze wielkich… ” - relacja

Bohaterami spotkania w dniu 29 listopada 2018 r. byli: Irena Sendlerowa (1910-2008), Aleksander Kamiński (1903-1978), Henryk Arctowski (1871-1958) i Janina Zakrzewska (1928-1995).

Sylwetki jubilatów i ich dokonania przedstawiali: Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, Janina Zgrzembska, córka I. Sendlerowej, dr Julia Tazbirowa, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, dr Krzysztof Teisseyre, Instytuł Geofizyki PAN i dr Ewa Popławska, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Wystawę „ Ocalić od zapomnienia” przygotowała dr Joanna Arvaniti, PAN Archiwum w Warszawie.

Na spotkanie, oprócz zaproszonych gości, przybyli licznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej.

Seminarium przebiegało w miłej, doniosłej atmosferze, wzbogacane prezentacją pamiątek po Irenie Sendlerowej oraz prezentacjami multimedialnymi o pozostałych jubilatach, a także wypowiedziami znamienitych gości (m.in. prof. Stanisława Rakusa-Suszczewskiego z Wydziału Nauk Biologicznych  PAN) i obszerną dyskusją na tematy konstytucyjne.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb