Czcionka: A- A A+

Jednostki podległe

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Kancelaria PAN
PAN Oddział w Gdańsku
PAN Oddział w Lublinie
PAN Oddział w Łodzi
PAN Oddział w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
Polska Akademia Nauk Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym
Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie
Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej

PAN Oddział w Katowicach
PAN Oddział we Wrocławiu

 

PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
PAN Oddział w Poznaniu
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku

PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb