Czcionka: A- A A+

…którzy nauki, cnotę, Ojczyznę kochają

Redakcja naukowa Alicja Kulecka, Małgorzata Osiecka, Dorota Zamojska, Warszawa 2000 r.

ktorzy nauki cnote ojczyzne kochaja„…którzy nauki, cnotę, Ojczyznę kochają". Znani i nieznani członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W dwusetną rocznicę powstania Towarzystwa, redakcja naukowa Alicja Kulecka, Małgorzata Osiecka, Dorota Zamojska, Warszawa 2000 r.
Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Archiwum Głównego Akt Dawnych towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2000 roku przez APAN i AGAD z okazji 2oo. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb