Czcionka: A- A A+

Niepodległą Mieli w Sercu cz. 3

Jan Marian Krassowski (1883–1947)

Jan Marian Krassowski (1883–1947)

„Pozwalam sobie zaznaczyć raz jeszcze, że pracę w Warszawie w warunkach gorszych nawet – ale dla swoich i wśród swoich uważam za swój pierwszy obowiązek”.

Astronom i geofizyk Jan Marian Krassowski (1883–1947) w liście do prof. Samuela Dicksteina z 6 marca 1911 r., tłumacząc odmowę korzystnej propozycji pracy w obserwatorium uniwersyteckim w Królewcu.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb