Czcionka: A- A A+

Niepodległą mieli w sercu cz. 5

Aleksander Janowski (1866-1944)

 „Głębokie i skomplikowane uczucie przywiązania do Ziemi Rodzinnej drzemie w duszy dziecka, jako instynktowna jej potrzeba. Należy tylko umiejętnie trącić strunę, a zadźwięczy ona głębią wrodzonej miłości Ojczyzny”.

Aleksander Janowski (1866–1944), pionier polskiego krajoznawstwa, pedagog, społecznik, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906). Od 1902 r. organizował wycieczki dla młodzieży, głosząc hasło: „Przez poznanie kraju do jego ukochania”. Na jego pomniku nagrobnym w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach wyryto napis: „Temu co kochał i uczył kochać Ziemię Ojczystą”.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb