Czcionka: A- A A+

XVIII Festiwal Nauki w PAN Archiwum

Sprawozdanie z uczestnictwa Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie w XVIII Festiwalu Nauki w Pałacu Staszica w dniu 27 września 2014 r.

Warszawski Festiwal Nauki 2014 to coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. W tym roku odbywał się od 19 września do 28 września i obejmował ponad tysiąc imprez, w trakcie których naukowcy reprezentujący różne dziedziny i instytucje – szkoły wyższe, instytuty i towarzystwa naukowe, muzea, ośrodki kultury i biblioteki – mieli szanse pokazać, czym się zajmują.

PAN Archiwum w Warszawie wzięło udział  po raz trzeci w Festiwalu Nauki w Warszawie w dwóch odsłonach:

- w dniu 20-21 września 2014 r.  na terenie PAN Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w godzinach 10-16 oraz

- w dniu 27 września 2014 r., w ramach Spotkań weekendowych, w Pałacu Staszica w Warszawie, w sali Stanisława Staszica na I p. w godz. 10.30-15.30

W Spotkaniach weekendowych, w ostatnią sobotę trwania Festiwalu, w Pałacu Staszica oprócz naszego Archiwum prezentował swój program także: Instytut  Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Psychologii PAN oraz Ogród Botaniczny PAN w Powsinie.

Wszystkie programy kusiły atrakcyjnymi tytułami spotkań i prelekcji, a także wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych i plastycznych, które bez wątpienia przyciągały publiczność.

Archiwum przygotowało program złożony z warsztatów i wykładów połączonych z prezentacjami oraz wystaw, częściowo związanych z wykładami.

Warsztaty dotyczące zasad tworzenia własnego archiwum - w oparciu o różnego typu dokumenty osobiste i rodzinne, które znajdują się w każdym domu - zasady ich umiejętnego gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania już po raz kolejny zgromadziły sporą rzeszę zainteresowanych osób w różnym wieku. Zebrani żywo reagowali i zadawali pytania prelegentom, odnosili się do własnych doświadczeń, prosili o porady, co wskazywało na celowość kontynuowania tego typu poradnictwa.

W ramach tych samych warsztatów wygłoszony został również referat dotyczący porządkowania spuścizn zawierających dokumenty elektroniczne. Tematyka, która zrodziła się pod wpływem wymogu czasu i postępu w wykorzystaniu elektroniki w każdej dziedzinie wiedzy, w tym referacie naświetliła problemy wiążące się z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentacji elektronicznej pochodzenia prywatnego. Zasygnalizowano problem różnorodności dokumentacji elektronicznej, a szczegółową troską otoczono sprawy dotyczące trwałości nośników, a także zabezpieczenia niezbędnych urządzeń i programów.

Po warsztatach wiele osób z zainteresowaniem obejrzało film dotyczący dorobku naszego Archiwum podczas 60-ciu lat swojego istnienia, który w perfekcyjny sposób, w krótkim czasie i z pięknym podkładem muzycznym ukazał fenomen jego działalności oraz ludzi, którzy je tworzyli i tworzą nadal.

Kolejnymi punktami programu były wystąpienia wraz z prezentacjami, których tytuły, wcześniej podane do wiadomości, zaowocowały obecnością słuchaczy przybyłych specjalnie, aby w nich uczestniczyć. Miło zauważyć, że frekwencja zainteresowanych osób przez cały dzień nadspodziewanie dopisywała tak, że chwilami trudno było zamknąć drzwi lub brakowało krzeseł dla przybyłych. Nic dziwnego, bo prezentowana tematyka – od egzotycznej (Siedem cudów świata), poprzez polityczną (Afery kryminalne II RP) oraz historyczną (Dzieje Pałacu Staszica) i urbanistyczną (historia jednej z dzielnic Warszawy, na przykładzie losów jej właściciela, znanego poety Juliana Ursyn Niemcewicza) – nasycona była tajemniczością, piramidą nieznanych i mało dostępnych informacji, a przede wszystkim mistrzowskim przekazem. W finale  niektórych wykładów odbywały się konkursy z pytaniami na omawiany temat, za które przyznawano nagrody.

Oprawą całego programu w sali im. Staszica były fragmenty dwóch wystaw : Polscy nobliści. Lech Wałęsa i Julian Ursyn Niemcewicz. Ursynów-moja miłość, które również cieszyły się dużym zainteresowaniem i bardzo pochlebną oceną.

Publiczność dopisała, a to jest największą nagrodą dla organizatorów. Ludzie z dalekich dzielnic i z sąsiedztwa chętnie do nas przyszli, byli najlepszymi krytykami przedstawionego im programu, nie zawiedli  się w swoich oczekiwaniach, często chwalili i obiecali, że będą wracać.

Życzmy sobie, aby spełniły się te obietnice !

Program III Warszawskiego Pikniku Archiwalnego  Program XVIII Festiwalu Nauki w Pałacu Staszica

Festiwal Nauki w Jabłonnie

Festiwal Nauki w Jabłonnie również cieszył się dużym powodzeniem.  Największe uznanie zdobyła wystawa  Powstanie Warszawskie w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie.  W trakcie Festiwalu wyświetlaliśmy prezentację obrazującą dzieje Pałacu Staszica oraz film zrealizowany z okazji obchodów 60. rocznicy powstania PAN Archiwum w Warszawie. Ponadto młodzieży szkolnej i dorosłym uczestnikom zaproponowaliśmy konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim, a najmłodszym kącik rysunkowy oraz kolorowanki przybliżające tematykę archiwalną.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb