Czcionka: A- A A+

Nowa publikacja dra Mateusza Sobeczko

W ostatnim czasie ukazała się nowa publikacja dra Mateusza Sobeczko (pracownika PAN Archiwum w Warszawie - Oddział w Katowicach) pod tytułem Kościół i parafia Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Rydułtowach-Orłowcu w latach 1980-2022 licząca 144 strony. Celem publikacji było przybliżenie historii powstania i funkcjonowania kościoła oraz parafii. Publikacja ukazała się z okazji jubileuszu czterdziestolecia poświęcenia kościoła. W książce przybliżono zarys historii Rydułtów, budownictwo sakralne w diecezji katowickiej w latach 1945-1989, starania o budowę nowej świątyni i jej budowę. Przedstawiono także najważniejsze wydarzenia, kapłanów pracujących w parafii oraz grupy i stowarzyszenia działające przy kościele.

Gratulujemy! 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb