Czcionka: A- A A+

Podróże Wacława Korabiewicza

W zbiorach naszego archiwum znajduje się spuścizna Wacława Korabiewicza (III-410), podróżnika, pisarza, dyplomaty, lekarza wykształconego na Uniwersytecie w Wilnie. Jego dokumenty pełne są unikatowych zdjęć z jego podróży m.in. do Afryki, Indii, Syrii czy Iranu. Stanowią cenny i ciekawy materiał do odtworzenia realiów tamtych miejsc, a także ich kultury.
R. Gryczka


Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb