Czcionka: A- A A+

Pierwszy medal z odbudowanej Mennicy Państwowej w Warszawie.

1924 rok
🪙🪙🪙
✨W 1924 roku wybito pierwszy medal w odbudowanej Mennicy Państwowej w Warszawie. Zlikwidowana po powstaniu styczniowym, wraz z odzyskaniem niepodległości została dźwignięta z ruin.
✨W ciągu 15 lat swojej działalności w okresie międzywojennym, położyła dla rozwoju medalierstwa polskiego bardzo poważne zasługi. Stała się głównym mecenasem tej dziedziny drobnej plastyki i najpoważniejszym jej producentem w kraju. Kierownictwo Mennicy utworzyło specjalną pracownię medalierską, której kierownictwo powierzono zdolnemu rzeźbiarzowi Józefowi Aumillerowi (1892-1963). Z instytucją współpracowali także inni wybitni ówcześni medalierzy – Jan Wysocki, Jan Raszka, Władysław Gruberski, Stefan Koźbielewski, Tadeusz Breyer.
✨Medal wybity w 1924 roku upamiętniał artystę Romana Żelazowskiego (1874-1924), aktora i reżysera. Zaprojektował go Jan Wysocki.
🪙🪙🪙
K. Słojkowska

 Projekt bez nazwy 12 

Medal wybity w 1924 roku upamiętniał artystę Romana Żelazowskiego (1874-1924), aktora i reżysera. Zaprojektował go Jan Wysocki.
(Kolekcja medali PAN Archiwum w Warszawie.)

 

markowska

1924, Budynek Mennicy Polskiej przy Markowskiej 18 - fot. http://fotopolska.eu/

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb