Czcionka: A- A A+

Zaproszenie na II Warszawski Piknik Archiwalny

Zaproszenie na II Warszawski Piknik Archiwalny                                                                   

2piknik

Mamy przyjemność poinformować, że Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Archiwalnym organizuje w dniu  11 czerwca br.  na dziedzińcu i w zabytkowych  wnętrzach Pałacu Staszica, imprezę pod nazwą „II Warszawski Piknik Archiwalny”. Uroczystość ta, poświęcona uczczeniu obchodów święta Międzynarodowego Dnia Archiwów, przypadającego corocznie w czerwcu, zyskała po ubiegłorocznej inauguracji, duże zainteresowanie  i sympatię.

W czasie tegorocznego pikniku oczekuje na Państwa zarówno moc wrażeń historyczno – naukowych, jak wystawy, pokazy, prelekcje, projekcje filmowe oraz wiele chwil relaksu i odprężenia -  w miłej, artystycznej atmosferze, przy muzyce, ciekawych stoiskach handlowych i domowych specjałach kawiarenki archiwalnej i kuchni regionalnej.

Niecodzienny pokaz filmowy i nagrań dźwiękowych z archiwalnych zasobów Polskiego Radia i Filmoteki Narodowej / w tym wydania przedwojennych kronik PAT i piosenek z przedwojennych filmów w wykonaniu: Aleksandra Żabczyńskiego, Heleny Grossówny, Eugeniusza Bodo, Iny Benity, Adolfa Dymszy, Ludwika Sempolińskiego oraz tańczącej Lody Halamy / znajdzie z pewnością wielu zwolenników.

Przewidziane są także ekspozycje dokumentów (niektóre autentycznych) dotyczących znanych osób lub wydarzeń, pochodzące z zasobu archiwów: Polskiej Akademii Nauk,   Zamku Królewskiego,  Głównego Akt Dawnych, Prezydenta RP,  Sejmu, Muzeum Powstania Warszawskiego,  Muzeum Narodowego, Teatru Wielkiego, Ośrodka KARTA i wielu, wielu innych znanych instytucji, które wyraziły zgodę  na udostępnienie nam swoich skarbów archiwalnych

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia nas w gościnnych progach Pałacu Staszica
11 czerwca br., w godz. 10.30-16.30
i mamy nadzieję, że czas spędzony z nami  umili Państwu  ten czerwcowy dzień i wzbudzi chęć powrotu tu za rok !

Patronat medialny: Program 1 Polskiego Radia

Program II Warszawskiego Pikniku Archiwalnego

Warszawa, Pałac Staszica
11 czerwca 2011 r. , godz. 10.30-16.30

Hol Główny Pałacu Staszica
godz. 10.30 – Powitanie pierwszych gości przez Panią dr Hannę Krajewską, Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie
Dla pierwszych 100 osób przewidziano niespodzianki.

SALA  LUSTRZANA
godz.10.45.00-16.00 Prezentacje Współorganizatorów Pikniku - wg oddzielnego harmonogramu.
- wystawa  „Dokumenty byłych  studentów i pracowników SGH: Bolesława Miklaszewskiego, Stefana Starzyńskiego i Andrzeja Bobkowskiego (Archiwum Szkoły Głównej Handlowej),
- wystawa „Dokumenty tożsamości (paszporty) oraz dowody osobiste z okresu międzywojennego” (Muzeum  Historyczne m.st. Warszawy ).

SALA  im. St. Staszica
- wystawa „Europa wolnych narodów. Idea zjednoczenia kontynentu w polskiej myśli XIX wieku.”(Archiwum Sejmu),
-  prezentacja korespondencji Przewodniczących Rady Państwa i  Prezydentów RP z Szefami i Głowami innych Państw - wybór (Archiwum Prezydenta RP)
- prezentacja korespondencji Jana Pawła II z władzami PRL i RP -wybór (Archiwum Prezydenta RP)

SALA  im. H. Kołłątaja
- wystawa „Inwestycje i wydatki m.st. Warszawy 1918-1939”(Archiwum Urzędu m.st. Warszawy),
- filmy:  „Jaka będziesz Warszawo”  i  „Odnieś sukces z Warszawą” (Archiwum Urzędu m.st. Warszawy),
- wystawa „Warszawa Zapomniana” ( Biblioteka Politechniki Warszawskiej).

HOL przed Salą im. H. Kołłątaja
- wydawnictwa dotyczące Warszawy (foldery, przewodniki)  Stołecznego Biura Turystyki
- kawiarenka archiwalna

SALA  Okrągłego Stołu
- wystawa „Zamek Królewski w Warszawie siedzibą władz II Rzeczypospolitej” (Archiwum Zamku Królewskiego”),
- wystawa „Dawne pieczęcie w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych” + pokaz multimedialny pieczęci  (Archiwum Główne Akt Dawnych),
- wystawa „Karol Szymanowski 1882-1937” (Archiwum Kompozytorów Polskich  Biblioteki  Uniwersyteckiej w Warszawie).

HOL przed salą Okrągłego Stołu
- wystawa reprodukcji afiszów „ kresowych”  (Wilno) (Archiwum Teatralne)

HOL przed Salą Lustrzaną  
- wystawa  „Rocznice Konstytucji 3 Maja w Odrodzonej Polsce” (Centralne Archiwum Wojskowe)
- wystawa „Cymelia Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie” (Archiwum MNA).
- wystawa „Kobiety w nauce. Maria Curie-Skłodowska (1867-1934) (PAN Archiwum w W-wie)

ANTRESOLA  (strona prawa)
Projekcja filmu „WUM – Ludziom i Ojczyźnie - 200 lat nauczania medycyny w Warszawie”  (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

ANTRESOLA (strona lewa)
Stanowisko Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego

SALA nr 05  (parter)
- Stanowisko „eksperckie” Pogotowia Archiwalnego przy Ośrodku KARTA (program mający na celu ratowanie zagrożonych zbiorów archiwalnych),
- Jolanta Louchin prelekcja + film dotyczące Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku.
- Fachowe porady- gdzie i jak poszukiwać dokumentów do celów emerytalno-rentowych. Punkt Porad w godz.. 11.00-15.00 (Archiwum Państwowe DOP w Milanówku).
- Godz. 12.00 prezentacja i omówienie dokumentów metrykalnych - kościelnych i państwowych (Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych)

SALA nr 022 (kinowa)
Program według harmonogramu:

1/ godz.10.45-11.55 oraz godz. 15.15-16.25
Blok filmowy Archiwum Filmoteki Narodowej zawierający:
archiwalny materiał filmowy o Marii Curie Skłodowskiej (z oryginalnym głosem uczonej ), niecodzienny pokaz filmowy i nagrań dźwiękowych z archiwalnych zasobów Polskiego Radia i Filmoteki Narodowej / w tym wydania przedwojennych kronik P.A.T i piosenek z przedwojennych filmów w wykonaniu: Aleksandra Żabczyńskiego, Heleny Grossówny, Eugeniusza Bodo, Iny Benity, Adolfa Dymszy, Ludwika Sempolińskiego…oraz tańczącej Lody Halamy / znajdzie z pewnością wielu zwolenników.

2/ godz. 12.00 - 12.30
Blok filmowy Archiwum Polskiego Radia S.A. zawierający filmy:
„Archiwum Polskiego Radia”, „85 lat Polskiego Radia”, „Tu Polskie Radio Warszawa wrzesień 1939” i inne.

3/ godz. 12.40 – 14.00
Prezentacje Archiwum Polskiego Radia S.A.
- Waldemar Listowski „Archiwum Polskiego Radia na miarę współczesnych oczekiwań.”
- Stefan Kruczkowski „Jakość odtwarzania dźwięku fonogramów archiwalnych”
- Natalia Gorzkiewicz „Cymelia Biblioteki - partytury i stare książki w zasobach Archiwum PR S.A.”
- Agnieszka Kordowicz „Tu Polskie Radio Warszawa…”- spuścizna Macieja J. Kwiatkowskiego w zbiorach Archiwum PR S.A.

4/ godz. 14.10 – 15.10
Film z Archiwum Muzeum Narodowego:
„Demontaż obrazu  Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” przed wysłaniem go na wystawę do Wilna”.

HOL Główny
- kiermasz wydawnictw (PAN Archiwum w W-wie, Ośrodek KARTA, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, IPN, Polskie Radio),
- emisja filmu prezentującego działalność IPN (patrz : Arkady przed wejściem Głównym)

ARKADY przed wejściem  Głównym
Wystawa „…A akta zniszczyć” – archiwa komunistycznego aparatu represji w Polsce i innych archiwach Europy (Archiwum IPN)

DZIEDZINIEC
- Wystawa „Zakochaj się w Warszawie, jak syrenka. Osiem wieków warszawskiej syrenki”(Archiwum Państwowe m.st. Warszawy),
- konkurs wiedzy historycznej z nagrodami książkowymi ”(Archiwum Państwowe m.st. Warszawy),
- zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci ”(Archiwum Państwowe m.st. Warszawy),
- konkurs i ekspozycja Archiwum Polskiego Radia S.A.
- wystawa planszowa „Księgarnia Wydawnicza Trzaski, Everta i Michalskiego” (Muzeum Drukarstwa),
- wystawa planszowa „ Projekt adaptacji i aranżacji wnętrz dawnej drukarni Życia Warszawy na potrzeby przyszłej siedziby Muzeum Drukarstwa Warszawskiego” (Muzeum Drukarstwa),
- zabytkowa prasa, na której można własnoręcznie wytłoczyć druk okolicznościowy z widokiem Pałacu Staszica (Muzeum  Drukarstwa),
- pokaz drukowania na ramce „podziemnej ”gazetki na oryginalnym papierze z lat 70-80. Prezentacja oryginalnego powielacza. (Ośrodek KARTA),
- występ zespołu regionalnego „Kadzidło” oraz  stoiska wyrobów i przysmaków kuchni kurpiowskiej,
- stoiska sponsorów (f-ma Chris, f-ma Rol-Mot),
- stoiska handlowe (biżuteria, papeteria itp.),
- kawiarenka archiwalna,
- degustacja piwa i wina.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb