Czcionka: A- A A+

Program konferencji z cyklu: Archiwalia a badania regionalne

Program konferencji z cyklu: Archiwalia a badania regionalne pt. Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia. Archiwalne źródła.

PROGRAM

25.10.2012 r.

12.00 - otwarcie konferencji przez Prezes Zarządu ŁTN im. Wagów, prof. dr hab. Halinę Karaś

12.20 - wystąpienie Prezydenta Miasta Łomży Mieczysława Leona Czerniawskiego. Obradom przewodniczy dr Hanna Krajewska dyrektor Archiwum PAN w Warszawie         

1. dr Hanna. Krajewska (APAN w Warszawie), Znaczenie spuścizn dla badań genealogicznych;

2. mgr Sławomir Filipowicz (AP w Suwałkach), Akta Augustowskiej Guberni Deputacji Szlacheckiej i Kancelarii Marszałka Szlachty Guberni Augustowskiej jako źródło do badań genealogicznych;

3. mgr Monika Kowzon - Świtalska (AP m. ST. Warszawy Oddział w Mławie), Źródła archiwalne do badań genealogicznych w zasobie Archiwu Państwowego miasta stołecznego Warszawy;

4. dr Mirosław Roguski (Fundacja im. S. Konarskiego), Materiały genealogiczne Wojciecha W. Wielądka (AGAD) jako źródło do badań nad szlachtą ziemi liwskiej;    

Przerwa na kawę 14.00-14.30         

5. dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) Rejestry podatkowe źródłem do badań genealogicznych;

6. prof. Andrzej Sikorski (Uniwersytet Warszawski), Materiały Jerzego Łempickiego do herbarza Mazowieckiego i ich przydatność do badań nad północno - mazowiecką szlachtą;

7. mgr Marek Kietliński (AP w Białymstoku), Akta osobowe jako źródło do badań genealogicznych;

8. mgr Janusz Danieluk (AP w Białymstoku), Charakterystyka źródeł archiwalnych do badań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku;

9. Mgr Tomasz Fiedorowicz (AP w Białymstoku), Akta metrykalne w zbiorach APB;

Dyskusja  

Obiadokolacja   16.30 - 17.30                                                                                     

26.10.2012 r.                                                                       

9.00 - Rozpoczęcie drugiego dnia obrad

1. prof. dr hab. Jan Tęgowski (Uniwersytet w Białymstoku), Imiennictwo drobnej szlachty podlaskiej na podstawie ksiąg ziemskich suraskich;

2. dr Tomasz Jaszczołt (Uniwersytet w Białymstoku), Napływ rycerstwa i szlachty na pogranicze mazowiecko - podlaskie w XV wieku (obszar dzisiejszego powiatu Wysokie Mazowieckie);                       

3.mgr Artur Rogalski (AP w Siedlcach), Rody i rodziny pogranicza podlasko - mazowieckiego w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego;  

4.dr Krzysztof Wiśniewski (AP w Pułtusku), Mieszczańskie rodziny Mazowsza w świetle testamentów konsystorza pułtuskiego z XVI i pierwszej połowy XVII wieku;            

5. Dr Jerzy Kijowski (OTN im. A. Chętnika w Ostrołęce), Rodowody szlachty ostrołęckiej (wybrane zagadnienia);                                                                                

Przerwa na kawę 11.00-11.30                                                                                                            

Warsztaty - 11.50-12.35 (wybrane szkoły licealne w Łomży), prowadzenie: dr Hanna Krajewska, mgr Danuta Bzura, mgr Robert Mieczkowski

6. ks. dr hab. Józef Łupiński (UKSW w Warszawie), Kwerendy genealogiczne w Archiwum Diecezjalnym w Łomży;

7. dr hab.Dorota K. Rembiszewska prof. IS PAN w Warszawie,  Rodziny ziemiańskie z Mazowsza i Podlasia w „Dzienniku spraw parafialnych” ks. Ignacego Mioduszewskiego

8. mgr mgr Olga i Norbert Tomaszewscy,  Franciszek Konarzewski (1823 - 1898) - przedstawiciel mazowieckiego rodu Konarzewskich w świetle dokumentów archiwalnych;                                               

9. mgr Marta Wróbel (AP w Białymstoku), Początki Deputacji Wywodowej (Legitymacyjnej) Szlachty w Obwodzie Białostockim (1815 r.)

10. mgr Wiesław Wróbel ( Uniwersytet w Białymstoku ),  Krąg rodzinny Zofii z Chożowa Holszańskiej w świetle jej testamentu z 1518;

11. mgr Arkadiusz Gawroński ( AP w Białymstoku ),  Glinkowie herbu Trzaska - zarys historii rodu.  

Dyskusja                                                                                                                         

Obiad 16.00-16.30                                                 

19.00 Uroczysta kolacja w restauracji hotelu GROMADA
                                                                                                                                 

27.09.2012 r.                   

                                                                        
9.00 - Rozpoczęcie trzeciego dnia obrad

1. mgr Irena Duchowska (Prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan), Polacy na Laudzie w XXI wieku;                                                                                 

2. mgr Jarosław Zawadzki (Archiwum Główne Akt Dawnych),  Koniec podlaskiej linii Kiszków h. Dąbrowa;

3. mgr Piotr Dmochowski , Czy Dmochowscy i Dmowscy byli wspólnego pochodzenia;                                                   

4. Mgr Michał Kaczyński, Michał Fulmyk (AP w Białymstoku Oddział w Łomży)- legionista, żołnierz 33 pułku piechoty, burmistrz Zambrowa;

Przerwa na kawę  10.40 - 11.00  

5. mgr Robert Mieczkowski (UM w Łomży), Historia społeczna parafii Puchały w świetle dokumentów archiwalnych z XIX wieku;

6. mgr Danuta Bzura (AP w Białymstoku Oddział w Łomży), Najstarsze rody łomżyńskie (na podstawie materiałów archiwalnych z zasobu Oddziału w Łomży);

Dyskusja

13.00 Obiad w restauracji hotelu GROMADA   


Organizatorzy:
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im.Wagów
Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb