Czcionka: A- A A+

Dokumentacja elektroniczna - aspekty prawne a praktyka instytucji Polskiej Akademii Nauk

Dokumentacja elektroniczna -  aspekty prawne a praktyka instytucji Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, 21 listopada 2012 r.

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 05

Organizatorzy:
PAN Archiwum w Warszawie, Polskie Towarzystwo Archiwalne


PROGRAM OBRAD

10.00-10.15 Hanna Krajewska, Dyrektor PAN Archiwum w Warszawie, otwarcie obrad

10.15-10.45 Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN), Podstawy prawne funkcjonowania dokumentu elektronicznego w prawie polskim.

10.45-11.15 Anna Krzemińska (Instytut Farmakologii PAN), Gromadzenie elektronicznej dokumentacji badań naukowych – potrzeby, praktyka, możliwości.

11.15-11.45 Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN), Współczesne metody opracowania i udostępniania dokumentacji naukowej ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN.

11.45-12.00 Maria Główka (Muzeum i Instytut Zoologii PAN), Tworzenie repozytorium RCIN w praktyce.

12.00-12.20 dyskusja

12.20-12.40 przerwa

12.40-13.10 Marcin Werla (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), Praktyczne aspekty archiwizacji Internetu.

13.10-13.40 Maciej Brzeźniak, Marcin Werla (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), Długoterminowe przechowywanie obiektów cyfrowych na przykładzie oprogramowania i usług opracowywanych przez IChB PAN – PCSS (dArceo, PLATON).

13.40-14.00 przerwa

14.00-14.30 Jacek Mirecki (Ksi.pl sp. z o.o.), Narzędzia rozpoznawania tekstu (OCR) w procesie opracowania dokumentacji aktowej.

14.30-15.00 Krystian Piećko (piLAB SA), Praktyczne aspekty archiwizacji.

15.00-15.20 dyskusja i podsumowanie obrad

pdf pobierz   Program obrad Dokumentacja elektroniczna - aspekty prawne a praktyka instytucji Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb