Czcionka: A- A A+

Seminarium otwarte poświecone pamięci profesora Zdzisława Libery

27 lutego 2012 roku odbyło się Seminarium otwarte poświecone pamięci profesora Zdzisława Libery (1913-1998). Okazją do spotkania w licznym gronie współpracowników, uczniów i przyjaciół i rodziny profesora była przypadająca dzień wcześniej setna rocznica jego urodzin a 26 marca piętnasta rocznica śmierci.

Spotkanie zagaiła pani dyrektor dr Hanna Krajewska, która opowiedziała o specyfice naszego archiwum, które głównie gromadzi spuścizny uczonych. O przekazanej do naszych zbiorów spuściźnie profesora Libery mówiła Anna Mieszkowska, która opracowuje inwentarz. Krótko scharakteryzowała najciekawszą część spuścizny: korespondencję z lat 1939-1998, między innymi od: Mariana Brandysa, Witolda Doroszewskiego,  Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Kotarbińskiego, Jacka Kuronia, Stanisława Pigonia, Leona Rygiera, Jadwigi Stańczakowej Władysława Tatarkiewicza, Bogdana Wojdowskiego. Odczytany został także piękny list od byłego studenta, obecnie znanego teatrologa Jerzego Timoszewicza. Głos zabrali zaproszeni goście: prof. Maria Bokszczanin (Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza), prof. Teresa Kostkiewiczowa (Instytut Badań Literackich PAN), prof. Wojciech Jerzy Podgórski oraz dr Andrzej Guzek (Wydział Polonistyki UW). O osobiste wspomnienie został poproszony syn profesora - dr Antoni Libera, znany pisarz, tłumacz i reżyser teatralny.

Miłym akcentem uroczystości była obecność Henryka Komorowskiego,  przewodniczącego Koła Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. M. Rej w Warszawie i grupy uczniów z tej szkoły w towarzystwie nauczycielki.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja wybranych listów, zaproszeń nadbitek artykułów z dedykacjami dla profesora Zdzisława Libery.

Anna Mieszkowska

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb