Czcionka: A- A A+

Jubileusz 60-lecia Archiwum PAN w Warszawie

Archiwum Polskiej Akademii Nauk 15 listopada 2013 roku obchodziło uroczyście 60. rocznicę swojego powstania. W odświętnie udekorowanej reprezentacyjnej sali Lustrzanej Pałacu Staszica zebrało się dostojne grono gości (ponad 150 osób) z prezesem Polskiej Akademii Nauk profesorem Michałem Kleiberem na czele. Wśród zaproszonych osobistości znaleźli się m.in.: wiceprezes Polskiej Akademii Nauk profesor Mirosława Marody, kanclerz Polskiej Akademii Nauk dr Zdzisław Hensel, dyrektor Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk profesor Witalij J. Afiani z małżonką, sekretarz naukowy Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk dr Nadzieżda M. Osipowa, dyrektor Gabinetu Prezesa PAN mgr Barbara Szołtyk, szef Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN     dr Michał Kabata, dyrektor Biura Ekonomicznego PAN mgr Stefania Anna Adamiec, członkowie Rady Naukowej Archiwum PAN z jej przewodniczącym profesorem Leszkiem Zasztowtem, dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele placówek archiwalnych, muzealnych, bibliotecznych i uniwersyteckich, przyjaciele.

Uroczystość otworzyła dyrektor Archiwum PAN dr Hanna Krajewska, która zaprosiła gości do obejrzenia dwóch filmów. Pierwszy z nich pt. 1953 rok, przygotowany przez Archiwum Polskiego Radia, przypomniał za pośrednictwem popularnych w tamtym okresie pieśni (np. Ukochany kraj, Do roboty, Suliko) pamiętne wydarzenia roku 1953, wśród których, jak później żartobliwie podsumował prezes PAN profesor Michał Kleiber, najważniejsze było utworzenie Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Właśnie sześćdziesięcioletniej historii Archiwum PAN poświęcony został drugi film, przygotowany przez pracownika APAN Bartosza Borkowskiego, który — mimo młodego wieku i krótkiego stosunkowo stażu pracy w naszej placówce — potrafił znakomicie oddać atmosferę panującą w Archiwum, pokazać pasję i zaangażowanie pracowników, wydobyć i zaprezentować widzom prawdziwe perełki z naszych zbiorów.

Następnie głos zabrał profesor Michał Kleiber, który pogratulował dyrekcji i pracownikom Archiwum PAN wspaniałych osiągnięć. Uhonorował on Archiwum PAN Medalem Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej związane ze społeczną rolą nauki, wręczając to prestiżowe odznaczenie dyrektor Archiwum PAN dr Hannie Krajewskiej.

Kolejnym punktem programu jubileuszu było przemówienie przewodniczącego Rady Naukowej Archiwum PAN profesora Leszka Zasztowta, który wyróżnił najbardziej zasłużonego pracownika naszej placówki dr Hannę Szymczyk Medalem Archiwum PAN wybitym w 2000 roku z okazji 200-lecia powstania Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk.

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 maja 2013 roku o nadaniu odznaczeń prezes PAN profesor Michał Kleiber wręczył dziesięciu pracownikom Archiwum PAN Złoty Medal, sześciu — Srebrny Medal i ośmiu — Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

Następnie jedenastu pracowników Archiwum PAN zostało wyróżnionych w imieniu naczelnego dyrektora archiwów państwowych profesora Władysława Stępniaka, na wniosek dyrektora Archiwum PAN dr Hanny Krajewskiej, honorową odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki”. Dekoracji dokonał dyrektor Departamentu Organizacji i Udostępniania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych mgr Dariusz Grot.

Obchodom cały czas towarzyszył zespół Filharmonii Narodowej „Trio Passacaglia”, który podniosłą uroczystość odznaczania pracowników APAN uświetnił czarownym koncertem muzyki Josepha Haydna.

Po wystąpieniu zespołu dyrektor Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk omówił i podsumował wyniki sześćdziesięcioletniej współpracy naukowej między archiwami akademijnymi, ubarwiając swoje wystąpienie ciekawą prezentacją komputerową, a następnie o głos poprosili goście, którzy odczytali uroczyste adresy w imieniu własnym i reprezentowanych instytucji.

Szczególnym urozmaiceniem imprezy było wręczenie najdostojniejszym osobistościom — prezesowi PAN profesorowi Michałowi Kleiberowi i przedstawicielom delegacji rosyjskiej — portretów autorstwa jakuckiej malarki Pauliny Kopestyńskiej, która narysowała zresztą zabawne wizerunki wszystkich pracowników Archiwum PAN. Znalazły się one w jubileuszowym wydawnictwie APAN - 54. „Biuletynie Archiwum Polskiej Akademii Nauk”. Specjalnie na tę okazję przygotowane zostały również pod redakcją dr Joanny Arvaniti dwie okolicznościowe publikacje — informator o Archiwum PAN w trzech językach oraz ciesząca się dużą popularnością broszura poświęcona burzliwym dziejom Pałacu Staszica i wystawionego przed nim pomnika Mikołaja Kopernika.

Uroczystość zakończyła się występem pary tanecznej ze Studia Tańca „Bodymovement” (Magdalena Wieteszka i Paweł Nassalski), która brawurowo wykonała dwa popularne w latach 50. tańce - cza-czę i tango.

Dyrektor Hanna Krajewska podziękowała dostojnym gościom za udział w uroczystości i zaprosiła wszystkich na poczęstunek, którego największą atrakcją był ogromny tort z wizerunkami pracowników Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Joanna Arvaniti


Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb