Czcionka: A- A A+

112. rocznica urodzin profesora Tadeusza Manteuffla

Ponowne powołanie Tadeusza Manteuffla na przewodniczącego Rady Naukowej Archiwum Polskiej Akademii Nauk, 1969, Materiały Tadeusza Manteuffla, APAN, III–192, j. 116, k. 98

Z okazji przypadającej 5 marca 2014 roku 112. rocznicy urodzin profesora Tadeusza Manteuffla, mediewisty, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, w czasie której stracił prawą rękę, żołnierza Armii Krajowej, twórcy i dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownika Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, reaktywatora Towarzystwa Miłośników Historii, współorganizatora I Kongresu Nauki Polskiej, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, zostanie otwarta wystawa poświęcona temu wybitnemu historykowi i archiwiście. Profesor Tadeusz Manteuffel był od początku istnienia Polskiej Akademii Nauk bardzo z nią związany, początkowo jako jej członek korespondent (od 1952 roku), potem członek Sekretariatu Naukowego Wydziału I (od 1954 roku), wreszcie członek rzeczywisty PAN (od 1958 roku) i aktywny działacz wielu jej komisji. Od 1961 roku do końca życia niezapomniany profesor Tadeusz Manteuffel był przewodniczącym Rady Naukowej Archiwum Polskiej Akademii Nauk, tym bardziej więc Jego postać jest bliska i droga pracownikom naszej instytucji. Jak powiedział Aleksander Gieysztor, Tadeusz Manteuffel był w „czołowej grupie uczonych unaukowiających archiwa w Polsce”.

Uroczystość otwarcia wystawy uświetnią swoją obecnością córki Tadeusza Manteuffla — profesor Małgorzata Cymborowska z mężem profesorem Bronisławem Cymborowskim i Anna Szarota z mężem profesorem Tomaszem Szarotą — oraz wnuk Tadeusza Manteuffla profesor Piotr Szarota.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb