Czcionka: A- A A+

Reforma walutowa Władysława Grabskiego

W dniu 28 kwietnia 1924 roku rozpoczął działalność Bank Polski SA, którego głównym zadaniem była emisja złotego i zapewnienie mu stałego kursu.
Powstanie banku było istotnym elementem reformy walutowej przeprowadzonej przez powołany w grudniu 1923 roku i wyposażony przez Sejm RP w specjalne pełnomocnictwa rząd Władysława Grabskiego.

W wyniku reformy powstrzymano hiperinflację a dotychczasowa waluta - marka polska została zastąpiona przez złotówkę. Reforma walutowa została poprzedzona przez sanację budżetu.
W odróżnieniu od reform walutowych przeprowadzonych w tym czasie przez inne państwa borykające się z powojenną inflacją reforma Władysława Grabskiego została wprowadzona w oparciu o zasoby wewnętrzne kraju bez udziału pomocy międzynarodowej.

W materiałach Władysława Grabskiego w PAN Archiwum w Warszawie znajduje się rękopis jego pracy Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej: (1924 - 1925) różniący się w niektórych fragmentach od wersji wydanej w Warszawie w 1927 roku. Autor opisał w niej
wspomniane wydarzenia:

Gdy w końcu lutego 1924 nabrałem pewności, że równowaga budżetu jest na szereg najbliższych miesięcy osiągnięta postanowiłem przystąpić do założenia Banku Polskiego.
Ustawa Banku była już przygotowana w czasach Kucharskiego w komisji, w której i ja brałem udział. Samo ostateczne zredagowanie ustawy powierzyłem Rybarskiemu i Młynarskiemu. Zdecydowałem, że kapitał banku ma wynieść 100 milionów, i ma być złożony przez własne społeczeństwo z małym udziałem rządu.

Poniżej odpis rękopisu znajdującego się w materiałach Władysława Grabskiego w PAN Archiwum w Warszawie.

Opracował Marek Ciara

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb