Czcionka: A- A A+

Stanisław Ulam

W dniu 13 maja 2014 roku upływa 30 rocznica śmierci Stanisława Ulama, absolwenta Politechniki Lwowskiej, jednego z uczestników lwowskiej szkoły matematycznej.
Stanisław Ulam był autorem prac z teorii mnogości, topologii, teorii miary, rachunku prawdopodobieństwa, twórcą pierwszych metod numerycznych.

Stanisław Ulam (1909 - 1984). Polski matematyk w Los Alamos

W dniu 13 maja 2014 roku upływa 30 rocznica śmierci Stanisława Ulama, absolwenta Politechniki Lwowskiej, jednego z uczestników lwowskiej szkoły matematycznej.
Stanisław Ulam był autorem prac z teorii mnogości, topologii, teorii miary, rachunku prawdopodobieństwa, twórcą pierwszych metod numerycznych m. in. metody Monte Carlo.
Od 1935 roku przebywał stale w USA, był wykładowcą na Uniwersytecie w Princeton, Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, Uniwersytecie Stanowym w Wisconsin i Uniwersytecie Kolorado w Boulder.
W latach 1944 - 1967 pracował w Los Alamos National Laboratory biorąc udział w projekcie Manhattan.

Poniżej list Stanisława Ulama do Hugo Steinhausa z 1965 roku.

List pochodzi z materiałów Hugo Steinhausa, III-204 / 72, PAN Archiwum w Warszawie

Opracował  Marek Ciara

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb