Czcionka: A- A A+

Objazd Naukowy po Miastach Spiskich

Sprawozdanie z objazdu naukowego po Miastach Spiskich

W dniach 12 – 15 czerwca 2014 r.  polscy archiwiści oraz muzealnicy wzięli udział w objeździe naukowym po Miastach Spiskich.

Organizatorami byli: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich – Oddział Mazowsze.

Program objazdu obejmował zamki spiskie w  Starej Lubowli, Kieżmarku, Spiskim Zamku, muzea i archiwa w Lewoczy, Spiskiej Sobocie oraz zabytki w Spiskiej Beli, Nowej Spiskiej Wsi, Spiskiej Kapitule. Odkryciem archiwistów i muzealników były cenne polonica: tablica w Spiskiej Sobocie poświęconą Annie Zuzannie Honsch, żonie Maurycego Beniowskiego (podróżnika, uczestnika konfederacji barskiej, Węgra uważającego się za Polaka) czy basztę na zamku w Kieżmarku, w której wojewoda sieradzki Hieronim Łaski więził żonę Beatę . Ale jakież było zdumienie Polaków, gdy na zamku w Starej Lubowli zobaczyli kopię regaliów koronacyjnych królów polskich. Ekspozycja ta nawiązuje do historycznego faktu ukrycia na zamku polskich regaliów i skarbca koronnego,  wywiezionych z Krakowa podczas potopu szwedzkiego.

Patronat Honorowy nad objazdem objął Pan Milan Novotný – Dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie, zaś ogromnego wsparcia organizacyjnego udzieliło nam Archiwum w Popradzie.

Poniżej kolejno: Spiska Kapituła, Spiska Kapituła, Spiska Kapituła, Spiski Zamek, Kieżmark, Niedzica

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb