Czcionka: A- A A+

Jan Babicz

Oto jeden z najmłodszych uczestników powstańczych walk w Warszawie wystosował dwa apele pojednawcze do polskich i niemieckich żołnierzy II wojny światowej. Opublikowane zostały w kilku językach - Jan Babicz ps. "Baba"

Ciekawe zbiory - Jan Babicz ps. "Baba"

„1 sierpnia 1944 r. miałem lat 10. (..)  Jestem jednym z najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego i kiedy w sierpniu 1944 r. z dumą zakładałem biało-czerwoną opaskę z naszytą na niej granatową lilią pasowany byłem na dorosłość.”

Jan Babicz ps. „Baba”, 1995 r.
(Materiały A. Rzepniewskiego, APAN, III-358)

Powyższy fragment apelu Jana Babicza sprzed prawie 20 lat był jednym z pierwszych kroków ze strony polskich kombatantów na drodze pojednania polsko-niemieckiego. Oto jeden z najmłodszych uczestników powstańczych walk w Warszawie wystosował dwa apele pojednawcze do polskich i niemieckich żołnierzy II wojny światowej. Opublikowane zostały w kilku językach. Marzeniem weterana było cykliczne organizowanie w Warszawie spotkań najmłodszych uczestników tragicznych lat wojny: „chciałbym aby to miasto stało się miejscem spotkań najmłodszych żołnierzy wszystkich frontów II wojny światowej, bez względu na to, jaki mundur wtedy nosili.”

Dziś z okazji obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele władz niemieckich zorganizowali wystawę w Berlinie upamiętniającą polskich bohaterów. Żyjący jeszcze powstańcy wraz z Prezydentem RP wzięli udział w otwarciu wystawy, którą zainaugurowało wystąpienie Prezydenta Niemiec Joachima Gaucka, którego ojciec służył w Wehrmachcie. Tego typu przedsięwzięcia to bardzo ważny krok w pojednaniu dwóch zwaśnionych przed laty narodów. Zmarły przed dwoma laty Jan Babicz z pewnością czułby satysfakcję z tego, że to co jeszcze do niedawna było nierealne dziś staje się rzeczywistością.

Bartosz Borkowski

List otwarty Jana Babicza do żołnierzy II wojny światowej w języku polskim i niemieckim

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb