Czcionka: A- A A+

Medale

   Spis medali w posiadaniu PAN Archiwum w Warszawie

Zbiór medali Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie liczy obecnie 1056 obiektów — medali, plakiet, odznaczeń i numizmatów — związanych z szeroko rozumianą nauką polską. Tworzą go medale poświęcone wybitnym jej przedstawicielom, upamiętniające znaczące odkrycia i fakty istotne dla rozwoju nauki, a także wydarzenia ważne dla historii różnych towarzystw i instytucji naukowych.

Początki zbioru medali Archiwum PAN związane są Towarzystwem Naukowym Warszawskim. Najstarszą jego częścią jest bowiem kolekcja medali i plakiet tego Towarzystwa, która stanowiła fragment jednego z pierwszych zespołów przyjętych do zbiorów powstającego właśnie Archiwum PAN na początku 1954 roku. Niestety w aktach Towarzystwa, ocalałych po II wojnie światowej, nie pozostały żadne świadectwa na temat źródeł pozyskiwania tworzących tę kolekcję eksponatów ani sposobu kształtowania zbioru, a pierwszą jego ewidencję stanowi spis sporządzony przy przyjmowaniu kolekcji do zasobu Archiwum. Cały zbiór liczył łącznie 352 obiekty. W spisie figurują medale i plakiety wybite przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie, nieliczne medale XVIII-wieczne — głównie z Mennicy Warszawskiej, medale związane z innymi placówkami naukowymi zarówno polskimi, jak i zagranicznymi (te drugie stanowiące rzadkość w polskich kolekcjach) oraz medale i numizmaty poświęcone działaczom polskiej kultury i nauki.

Tak zapoczątkowany zbiór był w Archiwum PAN, pod opieką kolejnych jego pracowników, rozbudowywany. Pozyskiwano medale związane z nauką polską, szczególnie te wybijane przez Polską Akademię Nauk, szkoły wyższe i inne instytucje naukowe. W początkowym okresie kolekcja była również powiększana drogą zakupów, głównie o obiekty z XIX wieku i okresu międzywojennego. Obecnie uzupełniana jest już jedynie na drodze wymiany i darów, a także włączania do niej pojedynczych medali wyodrębnianych ze spuścizn uczonych i akt kancelaryjnych placówek Polskiej Akademii Nauk. Kolekcja jest jednak stale powiększana, choć ze zmienną dynamiką.

Nabytki 2008

 

Medale:


Prof. Jan Samsonowicz 1888–1952, odkrywca krzemionek 1922
2008, średnica 34 mm, stan zachowania menniczy

Monety:


10 zł, Polscy Podróżnicy i Badacze — Bronisław Piłsudski (1866–1918)
Proj. Roussanka Nowakowska
Producent: NBP
2008, średnica 32 mm, srebro, stan zachowania menniczy.
 
 

2 zł, Polscy Podróżnicy i Badacze — Bronisław Piłsudski (1866–1918)
Proj. av. Ewa Tyc-Karpińska, rv. Roussanka Nowakowska
Producent: NBP
2008, średnica 27 mm, stop Nordic Gold, stan zachowania menniczy


Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb