Czcionka: A- A A+

Stefan Żeromski - 150 rocznica urodzin

14 października 2014 roku mija 150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego (1864 - 1925), pisarza i publicysty, działacza społecznego i kulturalnego.

W Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie zachował się list Stefana Żeromskiego z 30 października 1894 roku do Henryka Dobrzyckiego1 z okresu jego pracy w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu.

[Rapperswil] 30 X [18]94

Wielmożny Panie Doktorze !
Dziś rano wysłałem pakę z książkami pod adresem wymienionym na frachcie kolejowym, który tu załączam. Osobno wypisałem tytuły dzieł, przez Wielmożnego Pana wybranych i oznaczyłem przy nich ceny, znacznie niższe od tych, jakie w bibliografii swej podaje Estreicher2. Gdyby Wielmożny Pan zechciał ceny te zniżyć, to gotów jestem zgodzić się w zupełności na jego decyzję, byle by przyszła do skutku zamiana, która tak jest dla zbiorów Mickiewiczowskich pożądaną. Na osobnych kartach wynotowałem opis przekładów i edycyj pożądanych. Cen przy poszczególnych pozycjach stawiać nie mogłem, nie są mi bowiem znane, a zresztą Wielmożny Pan z łatwością dociągnie wymianę do pewnej kwoty i te nam przyśle dzieła, które najłatwiej będzie mógł dostać.
W każdym razie najuprzejmiej proszę o śpieszne ile można załatwienie tej kwestyi, chodzi bowiem o zrobienie katalogu i poznawanie dalej innych działków tego zbioru.
Upraszając o odpowiedź z Krakowa i polecając łaskawym względom Wielmożnego Pana
szczególniej zbiór Mickiewicza pozostaję z głębokim szacunkiem.

sługa
S. Żeromski

P. S. Bawi obecnie w Warszawie dr Harajewicz3, zięć p. Bukowskiego4. Ten zbiera wszystko, co się da do Rapp. [erswillu]. O adresie dowiedzieć się można u pp Karłowiczów5.


1. Henryk Dobrzycki (1843 - 1914), lekarz, społecznik, pionier lecznictwa sanatoryjnego Polsce, wiceprezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, członek Kasy imieniaMianowskiego i Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
2. Karol Józef Estreicher (1827 - 1908), historyk literatury, bibliograf, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
3. Władysław Harajewicz (1860 - 1924), lekarz balneolog, zięć Henryka Bukowskiego.
4. Henryk Bukowski (1839 - 1900), uczestnik postania styczniowego, emigrant, założyciel polskiego antykwariatu w Sztokholmie, wiceprezes Rady Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Wspierał finansowo muzeum, wyszukiwał rzadkie książki i rękopisy, tworzył kolekcje pamiątek po Tadeuszu Kościuszce i Adamie Mickiewiczu.
5. Jan Karłowicz (1836 - 1903), etnograf i językoznawca

List został opublikowany w: Stefan Żeromski, Listy 1893 - 1896, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Warszawa 2001, s. 103 -104, [w:] Stefan Żeromski, Pisma zebrane, tom 35, z informacją, że "autograf nie zachował się" .
Autograf listu Stefana Żeromskiego pochodzi z Kolekcji dokumentów biograficznych do dziejów kultury polskiej (1786 - 2001), sygnatura III-369 w PAN Archiwum w Warszawie.
Medal znajduje się w Zbiorze Medali, sygnatura: 74


Opracował: Marek Ciara

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb