Czcionka: A- A A+

Stanisław Kierbedź

22 listopada 1864 roku oddano do użytku pierwszy stały most w Warszawie zaprojektowany przez inżyniera Stanisława Kierbedzia.

Most Kierbedzia w Warszawie

22 listopada 1864 roku oddano do użytku pierwszy stały most w Warszawie zaprojektowany przez inżyniera Stanisława Kierbedzia. Połączył oba brzegi Wisły na przedłużeniu ulic Nowego Zjazdu na wiadukcie Pancera na lewym brzegu Wisły oraz ulicy Zygmuntowskiej, obecnie  Al."Solidarności" na Pradze.

Był to most drogowy z torami dla tramwajów konnych. Miał stalową konstrukcję nośną, składał się z 6 przęseł i miał 474 metrów długości. Filary zbudowano stosując nowatorską wówczas metodę kesonową. Nazwa urzędowa to most Aleksandryjski, jednak mieszkańcy Warszawy nazywali go mostem Kierbedzia. Po odzyskaniu niepodległości nazwa ta została uznana za oficjalną.
Dwukrotnie zniszczony podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. W miejscu gdzie się znajdował w 1949 roku wybudowano na jego filarach obecny Most Śląsko – Dąbrowski.

Fotografie mostu Kierbedzia w budowie i Stanisława Kierbedzia pochodzą z zasobu PAN Archiwum w Warszawie
(sygn. Zbiór Fotografii XXXI-15-001, V-67-003)

Opracował Marek Ciara

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb