Czcionka: A- A A+

Bolesław Hryniewiecki

20 lutego 2015 roku mija 140 rocznica urodzin botanika Bolesława Hryniewieckiego.

Bolesław Hryniewiecki (1875 - 1963).

20 lutego 2015 roku mija 140 rocznica urodzin botanika Bolesława Hryniewieckiego.
Bolesław Hryniewiecki był profesorem systematyki i geografii roślin na Uniwersytecie Warszawskim, rektorem w roku akademickim 1926 / 1927, dyrektorem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Był jednym z inicjatorów powołania parków narodowych: Tatrzańskiego i Świętokrzyskiego.
Poniżej list Bolesława Hryniewieckiego do Henryka Ułaszyna, językoznawcy i slawisty, profesora Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.

Fotografia i list pochodzą ze zbiorów PAN Archiwum w Warszawie, sygnatura: Zbiór Fotografii XIII-43-002, materiały Henryka Ułaszyna, III - 162, j. 269.

Oprac. Marek Ciara

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb