Czcionka: A- A A+

Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek

Z przyjemnością informujemy, że 4 marca 2015 roku została podpisana umowa o współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią Nauk Archiwum w Warszawie a Połączonymi Bibliotekami WFiS UW, IFiS PAN i PTF, w wyniku której wybrane materiały z PAN Archiwum zostaną zdigitalizowane i udostępnione na stronach Archiwum Cyfrowego Połączonych Bibliotek.

logoa p 01

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb