Czcionka: A- A A+

Mikrofilmy

Dział Mikrofilmów PAN Archiwum posiada ponad 4.000.000 klatek mikrofilmów negatywowych i pozytywowych o sprecyzowanym profilu — historia nauki i techniki polskiej. Dział został zorganizowany wkrótce po powołaniu Archiwum PAN i gromadzi systematycznie mikrofilmy akt instytucji i towarzystw naukowych, poprzedzających powstanie Polskiej Akademii Nauk. Z zespołów znajdujących się w innych archiwach, bibliotekach, muzeach i należących do osób prywatnych posiadamy: akta towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Naukowego w Płocku (1820–1821), Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1876–1949), Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie (1884–1920), Królewskiego Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1804–1832), Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu (XIX–XX w.).

Mikrofilmy, fotokopie i kserokopie uzupełniające nasz zbiór archiwalny to m.in. materiały Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Polskiej Akademii Umiejętności, dokumenty, prace, akta personalne i korespondencja, m.in. S. Bryły, T. Chałubińskiego, H. Czeczota, S. Ehrenkreutza, J.W. Jaworskiego, S.B. Lindego, A. Skałkowskiego, A. Śliwińskiego oraz zespoły i spuścizny naukowe z akt m.in. Muzeum Polskiego w Rapperswilu (1889–1892), korespondencja Biblioteki Kórnickiej z bibliotekami, archiwami, towarzystwami naukowymi i szkołami wyższymi w kraju i za granicą (1866–1925), prace naukowe, papiery, akta osobiste i korespondencja, m.in. J.Ch. Albertrandiego, O. Balzera, J.S. Bandtkiego, S. Dicksteina, I. Domeyki, H. Kołłątaja, J.I. Kraszewskiego, J. Lelewela, J.U. Niemcewicza, J.M. Ossolińskiego, W. Pola, J. Śniadeckiego W. Witwickiego.

Posiadamy mikrofilmy źródeł do historii nauki polskiej, m.in. poloników z archiwum i bibliotek szwedzkich.
Mikrofilmy z naszych zbiorów — negatywowe i pozytywowe — obejmują cenniejsze zbiory własne wykonane w ramach mikrofilmowania zabezpieczającego w latach 60. i 70. oraz mikrofilmy pozytywowe z wybranych pamiętników i korespondencji uczonych wykonane w okresie 1994–1995 przez Bibliotekę Narodową.

Mikrofilmy posiadają katalog alfabetyczny zawierający hasło (często nazwisko), tytuł jednostki, miejsce i rok wydania, ilość stron czy kart, informacje o przechowywaniu rękopisu, sygnaturę zbioru macierzystego, dane techniczne (negatyw, pozytyw, szerokość w milimetrach, zwój, odcinek), sygnaturę mikrofilmu i ilość klatek.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb