Czcionka: A- A A+

16-17 września: Archiwa Polski i Europy

Instytut Historyczny UW, Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych, Polska Akademia Nauk Archiwu w Warszawie, Sekscja Edukacji Archiwalnej SAP
mają zaszczyt zaprosić na konferenję naukową
Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo - różne doświadczenia
Warszawa, 16 - 17 września 2015 r.

Program konferencji:

Środa, 16 września 2015 r.
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D

10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji
"Polskość i europejskość w refleksji archiwalnej"

10.15 – 10.33
Dr hab. Mirosław Supruniuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Archiwum Emigracji: wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia

10.35 – 10.55
Dr Violetta Urbaniak (Archiwum Państwowe Warszawy), Archiwa europejskie jako przedmiot zainteresowania „Archeionu”

10.55 – 11.15
Prof.UAM dr hab. Irena Mamczak – Gadkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Rozwój szkolnictwa archiwalnego w Polsce w XX wieku

11.15 - 11.35
Prof. UMK dr hab. Wiesława Kwiatkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Tradycyjny opis polskich archiwaliów a standardy międzynarodowe

11.35 - 11.55
Prof. UMK dr hab. Wanda Krystyna Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), System informacji archiwalnej wobec potrzeb i oczekiwań współczesnych użytkowników

11.55 - 12.20
Przerwa
"Tradycyjna i cyfrowa wymiana wiedzy i doświadczeń"

12.20 - 12.45
Dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Europejski Portal Archiwalny – efekt współpracy i działania opartego na standardach międzynarodowych

12.45 - 13.05
Dr hab. Hanna Krajewska, Mgr Anna Gruszczyńska (Polska Akademia Nauk Archiwum), Grupa Wyszehradzka

13.05 - 13.25
Dr Andrzej Prinke (Polska Akademia Nauk Archiwum), AREA – międzynarodowa sieć badawcza, poświęcona archiwom i archiwaliom europejskim (program CULTURE 2000). Z doświadczeń polskiego użytkownika

13.25 - 13.45
Dr Anna Krzemińska (Instytut Farmakologii PAN), Udostępnianie w ramach europejskiego modelu „otwartego dostępu”. Regulacje prawne w kontekście danych badawczych
"Społeczne funkcje archiwów – gromadzenie, opracowanie, udostępnianie"

14.45 - 15.05
Dr hab. Krzysztof Syta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Opracowywanie zasobów archiwów rodzinno-majątkowych na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku (do 1939)

15.05 - 15.25
Dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie), Opis dokumentów i akt staropolskich w praktyce archiwalnej XIX wieku. Przykład archiwistów lubelskich

15.25 - 15.45
Mgr Balbina Cała, Mgr Marek Węgrzyn, Mgr Michał Zajda (Instytut Pamięci Narodowej), Archiwum Krakowskiego Oddziału IPN – KŚZpNP widziane inaczej

15.45 - 16.05
Mgr Anna Wajs (Archiwum Państwowe Warszawy), Pamiętniki, wspomnienia i relacje – zagadnienia z zakresu gromadzenia w latach powojennych i opracowania w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Warszawie

16.05-16.30
Przerwa

16.30 – 16.50
Mgr Urszula Kowalczyk (Archiwum Państwowe Warszawy), Udostępnianie materiałów archiwalnych we współczesnym archiwum – ewolucja czy standaryzacja?

16.50 - 17.10
Mgr Hadrian Ciechanowski (Archiwum Państwowe w Toruniu), Rejestry publiczne – problemy gromadzenia i opracowania

17.10 - 17.30
Mgr Mateusz Żmudziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Opracowanie akt parafialnych na przykładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

17.30 - 17.50
Dr Marcin Mielnik (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Polskie Towarzystwo Historii Techniki), Archiwalia Ministerium Policji Księstwa Warszawskiego

17.50 – 18.30
Dyskusja i podsumowanie
                                                         
Czwartek, 17 września 2015 r.
Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7
 
"Archiwistyka w cieniu totalitaryzmów"
10.00 - 10.20
Prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (Uniwersytet Szczeciński), Dojrzewanie tożsamości naukowej archiwistyki w totalitarnych systemach Europy międzywojennej

10.20 - 10.40
Prof. dr hab. Janusz Łosowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Ideologiczne treści w sowieckich podręcznikach archiwistyki

10.40 - 11.00
Prof. dr hab. Vitalija Stravinskienè (Instytut Historii Litwy), Sowiecka władza i archiwa Wilna: trudny okres (1939-1941, 1944-1945)

11.00 - 11.20
Dr Stanisław Koller (Instytut Pamięci Narodowej), Znaczenie wykazu akt w procesie brakowania i niszczenia dokumentacji operacyjnej SB w latach 1956-1989

11.20 - 11.45
Przerwa
"Problemy archiwistyki w krajach Europy"

11.45 - 12.05
Mgr Artur Sypuła, Zagadnienie zespołowości w świetle prawa archiwalnego Republiki Włoskiej

12.05 - 12.25
Dr Magdalena Heruday – Kiełczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Archiwum idealne ? Archiwum Narodowe w Pierrefitte sur Seine

12.25 - 12.45
Mgr Paweł Derecki (Uniwersytet Warszawski), National Archives w Internecie, czyli krótko o „nowoczesnej archiwistyce”

12.45 - 13.05
Mgr Łukasz Karolewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Szanse i zagrożenia crowdsourcingu w opracowywaniu fotografii

13.05 - 13.25
Mgr Katarzyna Słojkowska (Polska Akademia Nauk Archiwum), Archiwum Przezdzieckich

13.25 – 13.45
Dr Rafał Leśkiewicz (Instytut Pamięci Narodowej), Rola i znaczenie archiwum IPN w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego RP

13.45 – 14.05
Przerwa

14.05 - 14.25
Dr Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Archiwa zjednoczonej Europy w świetle projektu APEX

14.25 - 14.45
Mgr Robert Górski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Różne tradycje i problemy ekwiwalencji terminów w świetle doświadczeń translatorskich Słownika Terminologii Archiwalnej (ICA Dictionary on Archival Terminology)

14.45 - 15.05
Prof.UW dr hab. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski), Napoleon Bonaparte i Archiwum Europy

15.05 - 15.45
Dyskusja i podsumowanie

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb