Czcionka: A- A A+

Warszawa ma Wiele Twarzy

Konferencja naukowa z cyklu
Warszawska jesień archiwalna Warszawa ma wiele twarzy

Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie zapraszają do udziału w drugiej konferencji z cyklu Warszawska jesień archiwalna  - Warszawa ma wiele twarzy, która odbędzie się 18-19.11.2015r. w Warszawie.

Miasto jako naturalne miejsce adaptacji form kultury wysokiej i zarazem przestrzeń, w której  mniejszości narodowe i grupy wyznaniowe zyskiwały autonomię współtworząc kulturę życia codziennego  to dwa aspekty przestrzeni miejskiej  Warszawy, którym zostanie poświęcona tegoroczna edycja konferencji.

W szczególności zaś jej tematem będą: ciągłość i incydentalność form kultury wysokiej i teatru jako formy komunikacji społecznej; miejsce grup etnicznych, religijnych i wyznaniowych w przestrzeni miejskiej oraz ich udział w kulturze życia codziennego Warszawy. Integralną częścią problematyki będą również zagadnienia źródeł historycznych obrazujących te aspekty kultury miasta na przestrzeni dziejów, i ich interpretacji.

Konferencja o charakterze archiwalno-historycznym adresowana jest do archiwistów, historyków kultury,  historyków teatru, literatury, kulturoznawców, socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, który interesują się zagadnieniami związanymi z Warszawą. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja pozwoli na zarysowanie przemian Warszawy i jej współczesnych źródeł kulturowych  w świetle najnowszych badań.

Organizatorzy planują ujęcie obrad konferencji w 4 blokach tematycznych:
1. Kultura teatralna w Warszawie
2. Kultura literacka w Warszawie
3. Mniejszości narodowe, wyznania i wspólnoty religijne w Warszawie
4. Kultura życia codziennego

Szczegółowy program konferencji

9.00 - 9.30
Otwarcie konferencji
Teatr w wielkim mieście

9.30 - 9.50
Anna Wajs - Archiwum Państwowe Warszawy
Repertuar warszawskich teatrów w czasie I wojny światowej w materiałach wspomnieniowych.

9.50 - 10.10
Katarzyna Słojkowska – Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie
Teatralia w spuściźnie Artura Śliwińskiego, dyrektora Teatrów Miejskich m. st. Warszawy w latach 1926-1930.

10.10 - 10.30
Paweł E.Weszpiński – Muzeum Warszawy
Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

10.30 - 10.50
Małgorzata Sikorska - Archiwum Państwowe Warszawy
„…do kabaretu wstąp” – programy, autorzy, artyści kabaretowi Warszawy międzywojennej w materiach archiwalnych Archiwum Państwowego w Warszawie (wybrane przykłady).

10.50 - 11.10
Przerwa na kawę

11.10 - 11.30
Anna Mieszkowska - Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie
Obchody 200 rocznicy powstania Teatru Narodowego w Londynie.

11.30 - 11.50
Rafał Radziwonka - Muzeum Warszawy
Dokumenty i archiwalia poświęcone teatrom warszawskim w zbiorach Archiwum Naukowego Muzeum Warszawy.

11.50 - 12.10
Katarzyna Kalisz - Narodowe Archiwum Cyfrowe
Warszawskie teatralia Edwarda Hartwiga w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego.

12.10 - 12.30
Waldemar Listowski - Archiwum Polskiego Radia
Teatr w Polskim Radio.

12.30 - 12.50
Katarzyna Goluch - Archiwum Państwowe Warszawy
Funkcjonowanie teatrów w kontekście nadzoru archiwalnego oraz przejmowania materiałów archiwalnych.

12.50 - 14.00
Przerwa

Mniejszości narodowe, wyznania i wspólnoty religijne w Warszawie

14.00 - 14.20
Andrzej Buczyński - Studium Europy Wschodniej
Oprawa majestatu carskiej władzy w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku.

14.20 - 14.40
Gaspar Keresztes - Węgierski Instytut Kultury
Węgrzy w Warszawie – nietuzinkowe sylwetki z XX wieku.

14.40 - 15.00
Michał Wójciuk - Muzeum Powstania Warszawskiego
Udział Słowaków w Powstaniu Warszawskim – historiografia i problemy badawcze.

15.00 - 15.20
Marta Jaszczyńska - Archiwum Państwowe Warszawy
Archiwalia do dziejów mniejszości narodowych z terenu Warszawy i dystryktu warszawskiego z okresu II wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego Warszawy.

15.20 - 15.40
Bartosz Borkowski - Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie
Wizyty dyplomatyczne w powojennej Warszawie w czasach PRL.

15.40 - 16.00
Ks. Michał Jabłoński - Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie – historia i teraźniejszość.

16.00 - 16.20
Przerwa na kawę

16.20 - 16.40
Agnieszka Witkowska-Krych - Muzeum Warszawy
Źródła do badań wojennej (1939-1942) aktywności zawodowej Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita).

16.40 - 17.00

Dyskusja

26 listopada 2015
Warszawa Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2 D

9.00-9.15
Otwarcie obrad

Literatura i kultura Warszawy

9.15-9.35
Urszula Kowalczyk - Archiwum Państwowe Warszawy
Jerzy Giedroyć – współtwórca kultury publicystycznej przedwojennej Warszawy

9.35-9.55
Marta Dziedzicka
Warszawa w poezji czasu okupacji.

9.55-10.15
Anna Marcinkiewicz – Kaczmarczyk - Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie
Wpływ prasy podziemnej na kulturę życia codziennego w Warszawie.

10.15-10.35
Przerwa na kawę

Kultura życia codziennego

10.35-10.55
Piotr Łozowski - Uniwersytet w Białymstoku
Elementy życia codziennego późnośredniowiecznych kupców i rzemieślników obserwowane przez pryzmat liczb.

10.55-11.15
Violetta Urbaniak - Archiwum Państwowe Warszawy
Warszawiaków portret niegdysiejszy, czyli realia życia codziennego w Warszawie na przełomie XIX i XX stulecia w świetle archiwaliów z zasobu Archiwum Państwowego Warszawy.

11.15-11.35
Agata Łazowska - Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie
Kuchnia warszawska 1919-1939.

11.35-11.55
Sebastian Ligarski - Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie
Codzienność stolicy ogłoszeniami opisana. Warszawa w pierwszych latach po II wojnie światowej.

11.55-12.15
Zbigniew Tucholski - Polska Akademia Nauk Instytut Historii Nauki im. A. i L.Birkenmajerów
Utracone dziedzictwo – baza archiwalna do historii infrastruktury technicznej i inżynierii miejskiej Warszawy.

12.15-12.35
Jarosław Matysiak - Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu
Varsaviana w zasobie Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Poznaniu.

12.35-12.55
Mateusz Sobeczko - Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział Katowicach
Varsaviana w zasobie Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach.

12.55-14.00

Przerwa

14.00-14.20
Agnieszka Dąbrowska - Muzeum Warszawy
Warszawski szyk. Uwagi na marginesie badań zbioru ubiorów i akcesoriów Muzeum Warszawy.

14.20-14.40
Małgorzata Barucka, Teresa Barucka - Archiwum Polskiego Radia
Halo, Polskie Radio, czyli kultura na co dzień.

14.40-15.00
Andrzej Prinke - Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu
Poznań – Warszawa: wspólna sprawa? Pozaborcze animozje dzielnicowe w środowisku naukowym II Rzeczypospolitej i ich przezwyciężanie.

15.00-15.30

Dyskusja i zakończenie konferencji.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb