Czcionka: A- A A+

Napoleon a Polska. Polacy a Napoleon

napoleon a polskaNapoleon a Polska. Polacy a Napoleon = Napoléon et la Pologne. Les Polonais et Napoléon, scenariusz i katalog Robert Bielecki, Warszawa 1997
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 1997 roku przez APAN i Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb