Czcionka: A- A A+

Światła Wilna. Wilniana w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk

Światła Wilna. Wilniana w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk, wybór zdjęć i redakcja Dorota Zamojska, Warszawa 2001 r.
Katalog wystawy zorganizowanej w 2001 roku przez APAN i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb