Czcionka: A- A A+

Archives and Changing Societies

Archives and Changing Societies: Active Strategies for Meeting Public, Institutional and archival Needs, Warszawa 2003 r.
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca międzynarodowej konferencji archiwalnej pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2003 roku przez APAN.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb