Czcionka: A- A A+

Oni. Autografy ze zbiorów APAN

oni autografyOni. Autografy ze zbiorów APAN, wybór i opracowanie merytoryczne Izabela Kwiatkowska, Warszawa 2003 r.
Bibliofilskie unikatowe wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk zawierające autografy uczonych, których spuścizny przechowywane są w APAN.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb