Czcionka: A- A A+

III Spotkania Archiwów Instytucji Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem trzeciej edycji Spotkań, były zmiany prawne dotyczące bieżącej działalności archiwów zakładowych instytutów, najistotniejszych zagadnień zasad i praktyki gromadzenia dokumentacji działalności naukowej w kontekście projektów digitalizacji i zarządzania dokumentacją elektroniczną realizowanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk.
 


 
dr Hanna Krajewska, Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie
Aktualne problemy archiwów naukowych.
 
dr Andrzej Biernat, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Archiwa i ich wyzwania w pocz. XXI w.
 
dr Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Standaryzacja i jej znaczenie w pracy archiwisty.
 
dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN
Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych jako narzędzi wspomagające Archiwum Instytutu Oceanologii PAN.
 
Maria Główka, Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
Realizacja projektu RCIN (digitalizacja zasobu w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN).
 
dr Andrzej Klubiński, PAN Archiwum w Warszawie
Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych .
 
dr Anna Krzemińska, Archiwum Instytutu Farmakologii PAN
Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji badań naukowych.
 
dr Inka Słodkowska, Archiwum Partii Politycznych Instytut Studiów Politycznych PAN
Dokumentacja NSZZ Solidarność w zasobie instytucji Polskiej Akademii Nauk.
 
Joanna Bodecka, Instytut Fizyki
Elektroniczny system zarządzania dokumentacją w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb