Czcionka: A- A A+

262 Rocznica Urodzin Stanisława Staszica

Spotkanie urodzinowe przebiegło w miłej, podniosłej atmosferze, przy licznie zgromadzonej publiczności. Na wstępie złożono kwiaty pod popiersiem jubilata, a potem w części oficjalnej ludzie nauki oraz młodzież wspominali go, w oparciu o źródła historyczne i badania naukowe.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb