Czcionka: A- A A+

Niepodległą Mieli w Sercu cz. 4

Mam szczerą wolę całem życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie; nieść chętną pomoc bliźniemu i być posłusznym prawu Harcerskiemu.

Juliusz Starzyński (1906–1974), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny historyk i krytyk sztuki, 26 września 1916 roku we Lwowie, złożył przyrzeczenie harcerskie, otrzymując przydział do X Lwowskiej Drużyny Harcerskiej. W marcu 1919 roku uhonorowany został odznaką honorową „Orlęta” za dzielność i wierną służbę Ojczyźnie ku pamięci przebytych bojów w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich w r. 1918-1919.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb