Czcionka: A- A A+

Habsburgowie na tronie niepodległej Polski?

Intrygujący dokument w zbiorach PAN Archiwum z 1916 roku. Karol Stefan Habsburg - kandydat na tron Polski z domieszką piastowskiej krwi.


15 sierpnia 1915 r. "The New Times" donosił: "W najbliższym czasie oczekiwana jest proklamacja arcyksięcia Karola Stefana na króla Polski. Niemcy, jak i Austria zgodziły sie na jego wybór. Ceremonia koronacji odbędzie się w warszawskiej katedrze".


Kim był kandydat na tron Polski?


Karol Stefan Habsburg (1860 - 1933) był arcyksięciem z żywieckiej linii Habsburgów. Jego rodzice to arc. Karol Ferdynand Habsburg i arc. Elżbieta. Po śmierci ojca został adoptowany przez stryja, Albrechta Ferdynanda - właściciela dóbr żywieckich. W 1895 r. Karol Stefan odziedziczył dobra po stryju, w tym zamek żywiecki i Browar Arcyksiążęcy. Arcyksiąże unowocześnił browar, przebudował zamek zatrudniając polskich architektów i malarzy. Otaczał się Polakami, kolekcjonował malarstwo polskie, wspierał krakowską Akademię Umiejętności, nauczył się języka polskiego, dwie córki wydał za mąż za Polaków.
Był jednym z kandydatów na stanowisko regenta Tymczasowej Rady Stanu - rządu narodowego Królestwa Polskiego powołanego na mocy aktu z 5 listopada 1916 r. Jednak wyrażał się sceptycznie o regencji, żądał gwarancji obu cesarzy i przyłączenia Galicji do nowo powstałego Królestwa Polskiego. Na regenta wybrano ks. Zdzisława Lubomirskiego. W 1917r. Karol Stefan zrezygnował z kandydatury na tron polski.
W II RP co jakiś czas powracał projekt koronowania Karola Stefana na króla Polski.

W załączniku treść ulotki ze zbiorów Jana Dabrowskiego, która była rozdawana wśród chłopów w roku 1916

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb