Czcionka: A- A A+

Korespondencja

Administratorem danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa.
Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie +48 22 182 6100 ; fax + 48 22 182 7050 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/ Pana dane osobowe:

 1. są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwanego RODO,
  w celu prowadzenia i obsługi korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi,
  na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego;
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną PAN oraz innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa;
 3. będą przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach i w granicach określonych w RODO przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ze względu na szczególną sytuację;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi lub utrudnić sprawne załatwienia sprawy.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb