Czcionka: A- A A+

W Roku Matematyki o matematyce na maturze

W grudniu 2018 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki. Jego ideą jest „uhonorowanie polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenienie znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw”. Za uchwałą głosowało 79 senatorów, przeciw był jeden, od głosu wstrzymało się trzech.

 

"Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę."
HUGO STEINHAUS
 

"Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej."
ALBERT EINSTEIN

 


Załączniki:


1. Zadania matematyczne przygotowane przez matematyka Hugo Steinhausa –chętnych zapraszamy do zmierzenia się z zadaniami  (Sygn. III-204)

2. Świadectwo dojrzałości Stanisława Józefa Srokowskiego z 1891 roku. (Sygn. III-22)

 

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb