Czcionka: A- A A+

XXIII Festiwal Nauki w PAN Archiwum w Warszawie

            PAN Archiwum  w Warszawie po raz szósty wzięło udział w Festiwalu Nauki, który jak poprzednio uczciliśmy podwójnie, najpierw w PAN Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w dniu 21 września br., a następnie w  Pałacu Staszica w dniu 28 września br.

            Przez dwie ostatnie  soboty września, w czasie  kiedy w Warszawie królowała nauka i wszystkie drzwi instytucji kultury zostały szeroko otwarte żeby zaprosić i zachwycić publiczność swoimi błyskotliwymi programami, nasze Archiwum również dołożyło starań, aby nasza publiczność była usatysfakcjonowana. W Jabłonnie prezentowana była wystawa z cyklu Nauka i sława pt. Maria Skłodowska-Curie i wielcy ludzie, która wzbudziła duże zainteresowanie, zarówno młodych jak i starszych, którzy odwiedzili pałacowe wnętrza Domu Zjazdów w Jabłonnie.

Tydzień później XXIII  Festiwal Nauki gościł w Pałacu Staszica, gdzie nasze Archiwum wraz z innymi jednostkami PAN prezentowało swój program – w tym roku podzielony na dwie części.

           Pierwsza część programu miała miejsce w Sali nr 123  im. Marii Skłodowskiej-Curie, na I p., trochę odległej od innych dostępnych sal, ale już dla większości odwiedzających znanej i kojarzonej z ciekawymi, prezentowanymi  na niej wydarzeniami. W tym roku zapraszała do niej sama uczona, której imieniem sala została nazwana, ubrana w sezonową, jesienną kreację.

           Program składał się z pięciu wystąpień z prezentacjami i dotyczył : historii hymnu narodowego oraz dokumentów na ten temat przechowywanych w zasobie Archiwum PAN, oryginalnych dokumentów Leonarda da Vinci (w związku z aktualnie obchodzonym  rokiem Leonarda da Vinci), dziejów Biskupina, najbardziej znanego stanowiska archeologicznego w Polsce XX w., a także sylwetce Hugona Steinhausa, znanego polskiego matematyka. Zarówno temu wykładowi, jak i innym towarzyszyła obszerna wystawa o jednym z najwspanialszych okresów w dziejach nauki  polskiej, nazywany często złotą erą matematyki polskiej, do powstania której wykorzystano spuścizny matematyków przechowywane  w zbiorach Archiwum PAN. 

           Druga część programu odbyła się na Sali Lustrzanej, a  zapoczątkowała ją  uroczystość wręczenia odznaczeń  „ Za zasługi dla Archiwistyki”, przyznawanych przez  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (otrzymały cztery osoby) oraz okolicznościowych medali „200 lat Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przyznawanych przez Dyrektora PAN Archiwów w Warszawie (otrzymało  pięć osób) – dla osób szczególnie zaangażowanych w długoletnią współpracę przy organizacji Warszawskiego Pikniku Archiwalnego. Atmosfera była doniosła,  dekoracji dokonywały: Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, pani Joanna Chojecka oraz Dyrektor PAN Archiwum w Warszawie pani Hanna Krajewska. Cieszymy się bardzo z nominacji naszych koleżanek i kolegów i gratulujemy odznaczonym !

          W dalszej części programu atmosfera zmieniła się na bardziej swobodną i artystyczną, ponieważ wystąpił chór JUBILUS, który nawiązał w swoim występie ponownie do historii powstania polskiego hymnu narodowego, a także zaprezentował wiele znanych i lubianych  pieśni i piosenek patriotycznych. Dzięki wspaniałej dyrygentce, kierującej chórem, wkrótce cała sala dała się porwać do wspólnego śpiewania.

          Program dopełniła wystawa, eksponowana przed Salą Lustrzaną, której wymowny tytuł Droga do hymnu opowiadał na przykładzie zdjęć i dokumentów o historycznych dziejach drogi Mazurka Dąbrowskiego do wyboru na polski  hymn narodowy.

          Dla wygody osób interesujących się  naszym programem,  zorganizowaliśmy w widocznym miejscu stoisko informacyjne, w którym można było zaczerpnąć wszystkich informacji o naszym Archiwum, upewnić się co do sali oraz dostać upominki w postaci wydawnictw oraz drobnych upominków z logo Archiwum, zarówno  dla dorosłych jak i dla dzieci.

          Spotkania weekendowe w ramach Festiwalu  na terenie  Pałacu były organizowane również przez: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN, Instytut Slawistyki PAN, PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie, Towarzystwo Naukowe  Prakseologii, Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Instytut Psychologii PAN, PAN Ogród Botaniczny w Powsinie i Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN.

 Wszystkie wykłady z naszego Archiwum  wzbudzały duże zainteresowanie i  zgromadziły już od kilku lat swoją wybraną  publiczność, o czym świadczą zadawane  pytania i uwagi  od słuchaczy po każdym wykładzie .

         Cieszy nas fakt, że była spora frekwencja i widoczne było zainteresowanie sprawami nauki, bez której przecież człowiek nie jest w stanie egzystować. Warto poznawać na bieżąco nowinki naukowe, ale również przypominać o tych, którzy już przed wiekami dokonywali odkryć, które miały i mają nadal  zasadnicze znaczenie w życiu i działalności każdego człowieka.

Zatem do zobaczenia za rok !

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb