Czcionka: A- A A+

Bierzemy udział w akcji poszukiwawczej Archiwum Zetu...

Dziś w 133 rocznicę powołaniu do życia Związku Młodzieży Polskiej "Zet" podajemy pierwsze oficjalne informacje o tym wydarzeniu...

"28 listopada 1886 w kamienicy na rogu placu Trzech Krzyży i ulicy Brackiej zdecydowano o powołaniu do życia Związku Młodzieży Polskiej „Zet” – tajnej organizacji, która swoją działalnością objąć miała teren trzech zaborów. Twórcy „Zetu” postawili na wychowanie nowego pokolenia, które – niezarażone popowstaniowym defetyzmem – wywalczyć miało wolne państwo. Po roku 1918 postanowiono zgromadzić i przechować archiwum ZMP „Zet”. Jedna jego część została zniszczona podczas Powstania Warszawskiego. Druga, zawierająca m.in. dokumenty założycielskie „Zetu” z 1886 roku, jesienią 1939 trafiła do Pałacu Staszica i wszystko wskazuje na to, że w jego podziemiach została zamurowana. Czy są szanse na odnalezienie Archiwum „Zetu”? Co wspólnego mają dokumenty z przełomu XIX i XX wieku z przeprowadzoną 1 lutego 1944 akcją zabicia „kata Warszawy” przez oddział dyspozycyjny Kedywu KG AK „Pegaz”? Szczegóły – wkrótce.

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb