Czcionka: A- A A+

Najnowszy biuletyn już dostępny

Biuletyn jest dostępny w formie pdf. w zakładce "O ARCHIWUM", a następnie "Wydawnictwa". Zapraszamy do lektury.

 

Biuletyn nr. 60

Spis treści 


Wykaz ważniejszych skrótów występujących w inwentarzach - 5

Joanna Arvaniti

          Inwentarze archiwalne - 6

Anna Marciniak, Jarosław Matysiak

          Materiały Kazimierza Kaczmarczyka - 8

Jarosław Matysiak

          Materiały Tadeusza Vetulaniego - 80

Anita Chodkowska

          Historia polskiej orientalistyki w zasobie Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - 124

Joanna Arvaniti

          Polscy badacze Mongolii - 136

Izabela Gass

          Pogrzeb Węgier — traktat w Trianon - 152

Izabela Gass

          W drodze do wód. Marienbad, Karlsbad i Franzensbad - 154

Mateusz Sobeczko

          Francja w zasobie Polskiej Akademii Nauk Archiwum  w Warszawie Oddziału w Katowicach - 158

Mateusz Sobeczko

          Varsaviana w zasobie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach - 162

Dorota Piętka-Hadała

          Jubileuszowy X Warszawski Piknik Archiwalny 8 czerwca 2019 roku. Relacja z Pałacu Staszica - 170

Dorota Piętka-Hadała

          XXIII Festiwal Nauki w PAN Domu Zjazdów i Konferencji

          w Jabłonnie oraz w Pałacu Staszica w Warszawie 

          20, 29 września 2019 roku - 173

Sprawozdanie z działalności PAN Archiwum w Warszawie  w 2018 roku - 176

Inwentarze zespołów archiwalnych ogłoszone w numerach 1–60 „Biuletynu Archiwum PAN” (układ chronologiczny) - 194

Inwentarze zespołów archiwalnych ogłoszone w numerach 1–60 „Biuletynu Archiwum PAN” (układ alfabetyczny) - 207

Summary - 214

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb