Czcionka: A- A A+

Nasze Archiwum przystąpiło do akcji „Polska w Twoim domu”/„Poland At Your Home”

Nasze Archiwum przystąpiło do akcji „Polska w Twoim domu” / „Poland At Your Home”, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Inicjatywa ma na celu zachęcenie środowisk polonijnych i polskich za granicą, do korzystania z ogólnodostępnych bezpłatnych programów edukacyjnych i kulturalnych online. Wychodzi naprzeciw potrzebom naszych Rodaków w zakresie kontaktu z kulturą, historią i literaturą narodową.

????link: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-w-twoim-domu

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb