Czcionka: A- A A+

Międzynarodowy Dzień Archiwów

Międzynarodowy Dzień Archiwów, ang. International Archives Day – to święto obchodzone corocznie 9 czerwca ustanowione podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA) w 1948 roku będącej pod auspicjami UNESCO.

Konferencja Generalna UNESCO na swojej 33. sesji w Paryżu (2005) ogłosiła dzień 27 października Światowym Dniem Dziedzictwa Audiowizualnego. Stał się on okazją do podniesienia świadomości społecznej na temat znaczenia archiwów audiowizualnych oraz bodźcem do działań na rzecz ich zachowania. Inicjatywa obejmowała jednak tylko archiwa zagrożone i wymagające szczególnej uwagi. Postanowiono ją zatem rozszerzyć o informację na temat konserwacji dokumentów i porady, jak dbać m.in. o rodzinne archiwa.

Z tego powodu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w listopadzie 2007 roku ICA postanowiła rozpocząć obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów, wyznaczając je na dzień 9 czerwca, w rocznicę powstania w 1948 Międzynarodowej Rady Archiwów pod auspicjami UNESCO. Wybór ten został przyjęty przez Zarząd ICA i społeczność archiwów.

Obchody mają na celu m.in. rozwój i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. Obecnie Rada zrzesza około 1400 instytucji ze 199 krajów. Tego dnia archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.”

Tak mówią i określają to święto media, a my archiwiści łączymy się na całym świecie w tym dniu, aby udowodnić wszystkim, że ta nasza praca to wspólna misja, która była, jest i będzie drogowskazem do działania dla przyszłych pokoleń. Przez ostatnie lata w archiwach nastąpiły kolosalne zmiany w postaci systemów i metod w pozyskiwaniu, przechowywaniu, konserwowaniu i udostępnianiu materiałów archiwalnych. Archiwiści ciągle doskonalą swoją wiedzę i umiejętności na szkoleniach, kursach i stypendiach organizowanych przez ośrodki europejskie i światowe o bogatej tradycji, wykwalifikowanej kadrze i warunkach logistycznych i finansowych, które to umożliwiają.

Archiwistyka gromadzi ciągle dużą grupę pasjonatów, dla których go wybrali i z pewnością po wielu latach będą mogli powiedzieć, że go pokochali i nie zamieniliby na inny.

Oczywiście archiwa nie pozostają w próżni i ściśle współpracują ze sobą, z uczelniami, instytutami naukowymi, bibliotekami, muzeami i wszelkimi ośrodkami kultury i nauki, realizując wiele wspólnych akcji i programów o ogromnym znaczeniu historycznym, kulturowym, edukacyjnym i społecznym.

Międzynarodowy Dzień Archiwów jest świętowany w różnych formach, w różnych krajach i w różnych sytuacjach politycznych, klimatycznych i ekonomicznych. W Polsce od wielu lat w tym dniu archiwa otwierają dla odwiedzających swoje drzwi i magazyny. Zapraszają do zwiedzania, odkrywania skarbów archiwalnych, o których na co dzień nie ma dostatecznej powszechnej wiedzy. W stolicy, wiele archiwów reprezentujących jej prestiżowe instytucje obchodzą swoje święto wraz z koleżankami i kolegami z muzeów, bibliotek, fundacji, instytutów i innych zaprzyjaźnionych instytucji na Warszawskim Pikniku Archiwalnym. W zeszłym roku WPA obchodził hucznie jubileusz 10- lecia i w tym roku miał zainaugurować dziesięciolecie swego istnienia – ale niestety tak się nie stanie, ze względu na powszechnie szalejącą na świecie i również w Polsce pandemię koronawirusa i wymagane w takim przypadku środki bezpieczeństwa. Takie sytuacje są nieprzewidywalne i trzeba to tego podejść ze zrozumieniem i akceptacją. Nic jednak nie trwa wiecznie i wszelkie kataklizmy spadające na ludzkość z czasem mijają i pozostawiają pole do działania. Ważne jest tylko, żeby mieć przekonanie i siłę do kontynuowania raz wytyczonego celu.

Archiwiści to środowisko twardych, konsekwentnych ludzi, działających na co dzień „w ukryciu”, ale świadomych i zdeterminowanych - więc gdy niebezpieczeństwo minie, potrafią wrócić ze zdwojoną siłą do swoich zadań i misji. Ten trudny okres też stanie się dla nich przecież materiałem dokumentującym wydarzenia, który trafi do ich rąk w różnorodnej formie, począwszy od papierowej i filmowej, do wszelkiego typu nośników elektronicznych.

Zapraszamy stale wszystkich zainteresowanych na strony internetowe i Facebook wszystkich archiwów w Polsce i na świecie, a na XI Warszawski Piknik Archiwalny w czerwcu przyszłego roku, do Pałacu Staszica.

Będziemy tam na Was czekać, do zobaczenia ! 

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb