Czcionka: A- A A+

IV Warszawski Piknik Archiwalny

Udział Archiwum Głównego Akt Dawnych w Międzynarodowym Dniu Archiwów (tzw. Piknik Archiwalny – sobota, 8 czerwca 2013)

W siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (Pałac Raczyńskich, ul. Długa 7) w sobotę 8 czerwca 2013 r. w godzinach od 1030 do 1600 odbyły się pokazy przygotowane przez warszawskie archiwa państwowe podległe Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, a mianowicie:

  1. Archiwum Główne Akt Dawnych,
  2. Archiwum Akt Nowych,
  3. Narodowe Archiwum Cyfrowe,
  4. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,
  5. Archiwum Państwowe Dokumentacji Płacowej i Osobowej w Milanówku.
  6. Ponadto stoisko z wydawnictwami historyczno-archiwalnymi zorganizowało Wydawnictwo DiG.

Dla każdego z wymienionych archiwów w udostępniono pomieszczenia w Pałacu Raczyńskich, w których prezentowane były wystawy planszowe, stoiska z wydawnictwami oraz odbywały się prelekcje (szczegóły w sprawozdaniach poszczególnych instytucji).

W uroczystościach wziął udział prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, który otworzył wystawę zorganizowaną z okazji konkursu na najlepszą fotografię Warszawy.

Archiwum Główne Akt Dawnych przygotowało następujące wystawy, pokazy oraz warsztaty:

  • Wystawę pt. „Edukacja doby staropolskiej” – zaprezentowano oryginały akt Komisji Edukacji Narodowej. Dodatkową atrakcją był „symulator kar uczniowskich”, tj. kącik z poduszkami z grochem do klęczenia;
  • Pokaz filmu i dokumentów multimedialnych pt. „Konstytucja 3 Maja”;
  • W związku z pracami digitalizacyjnymi prowadzonymi nad zasobem AGAD – realizowanymi we współpracy z Polskim Towarzystwem Heraldycznym – odbyła się prezentacja multimedialna pt. „Skanowanie Metryki Koronnej”;
  • Uruchomiono punkt informacyjny poradnictwa konserwatorskiego „Jak zabezpieczyć archiwum rodzinne” prowadzony przez Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów „Archivum Patriae” przy AGAD.

Wszystkie wymienione wydarzenia odbywały się w siedzibie AGAD (Pałac Raczyńskich). Dodatkowo pomiędzy AGAD a Pałacem Staszica kursował omnibus konny, przewożący uczestników pikniku. Łącznie podczas Pikniku archiwalnego Pałac Raczyńskich odwiedziło 255 osób.
 


Sprawozdanie z IV Warszawskiego Pikniku Archiwalnego w dniu 8 czerwca 2013 r.


IV Warszawski Piknik Archiwalny już za nami! Jak zawsze wszyscy nim zainteresowani oceniają jego przebieg, plusy i minusy, inicjatywy udane i tzw. klapy, sugerują nowe działania i odradzają niektóre stare. Bezsprzecznie jednak  jedna sprawa na pewno się udała: pogoda. Od kilku już lat zawsze niepokoimy się czy nie będzie padać deszcz, albo, że będzie zimno – ale tym razem było idealnie. Było pogodnie i  ciepło, czyli wymarzona  pogoda, żeby zorganizować piknik, albo po prostu przyjść jako widz, uczestnik, entuzjasta lub przypadkowy przechodzień.

Po raz pierwszy PAN Archiwum w Warszawie, inicjator i pomysłodawca Warszawskiego Pikniku Archiwalnego, uzyskał nad piknikiem  patronat honorowy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Pozostali patroni to: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (patronat naukowy), Polskie Radio S.A, TVP Historia, Magazyn  STOLICA i Magazyn Wiedza i Życie (patronaty medialne). Sponsorowały nam cztery firmy: Beskid Plus, Granna (gry planszowe), Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły i Kinga Pienińska. Współorganizowało Piknik 26 instytucji kultury i nauki, w tym znane archiwa, biblioteki, muzea i galerie.

O godz. 10.00, na szczycie schodów w holu głównym Pałacu Staszica nastąpiło  powitanie  przybyłych przez  dr Hannę Krajewską, Dyrektora PAN Archiwum w Warszawie, prof. W. Stępniaka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, hm Małgorzatę Sinicę, Naczelnika ZHP i Waldemara Listowskiego, Dyrektora Archiwum Polskiego Radia, którzy dali hasło do rozpoczęcia IV Warszawskiego Pikniku Archiwalnego.

Nowa, tegoroczna, formuła pikniku archiwalnego, polegająca na „wyjściu” programu poza mury Pałacu Staszica i równoczesnej realizacji jego punktów w kilku innych lokalizacjach miejskich, spowodowała nie lada wyzwanie dla jego organizatorów. Warszawskie Archiwa Państwowe, uczestniczące w pikniku od pierwszej jego edycji,   przyjęło w tym roku pod swe  opiekuńcze skrzydła Archiwum Główne Akt Dawnych, dysponujące pięknymi wnętrzami Pałacu Raczyńskich na ul. Długiej. Inni dwaj współorganizatorzy: Archiwum Zamku Królewskiego i Muzeum Drukarstwa, oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, ze względu na położenie ich siedzib - które miało istotne znaczenie związane z programem (miejska gra terenowa), również prezentowało swój program piknikowy w macierzystych  siedzibach. Koordynacja działań wymagała cierpliwości, profesjonalizmu i wzajemnej życzliwości, co w pełni dało oczekiwany efekt.

Program merytoryczny pikniku, jak zawsze, obfitował w wiele wspaniałych tematów, związanych z tegorocznym hasłem: „ Gdzie jest młodzież z tamtych lat, czyli warszawskie archiwa w akcji !”. Zostały przygotowane i zaprezentowane w różnych formach informacje dotyczące ludzi młodych, zdarzeń i wynikających z nich konsekwencji, na przestrzeni różnych epok i w różnych systemach politycznych. Do naszej, coraz liczniejszej piknikowej rodziny dołączyły nowe instytucje, jak : Biblioteka Publiczna im. Z. Rumla z Pragi Południe, Muzeum Harcerstwa, Muzeum Niepodległości, Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne, czy Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki. Były organizowane prelekcje, warsztaty, pokazy filmowe, spotkania z gośćmi specjalnymi, a wszystko to w otoczeniu wystaw planszowych, wydawnictw i nagrań dźwiękowych. Po raz pierwszy w czasie pikniku archiwalnego, dzięki pomocy Archiwum Polskiego Radia, zastosowano na zewnątrz Pałacu Staszica telebim,  na którym można było obejrzeć filmy związane z archiwistyką (przekazane od  niektórych współorganizatorów pikniku), a także oglądać na swoich domowych komputerach bezpośredni przebieg pikniku, poprzez łącze internetowe Polskiego Radia.

Należy podkreślić także znaczący udział środowiska harcerskiego : ZHP, Chorągwi Stołecznej ZHP oraz Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Zarówno program merytoryczny, jak i artystyczny, a także wielka pomoc w przygotowaniu miejskiej gry terenowej z wykorzystaniem GPS oraz  pomoc w sprawach organizacyjnych i porządkowych zyskały duże  uznanie i sympatię.

Nowoczesną interaktywną grę miejską, a także wszelkie instrukcje dotyczące urządzeń i aplikacji  do niej, przygotowało profesjonalnie Stowarzyszenie Geocaching Polska Non –Profit. Dała ona możliwość odbycia niezwykłej wycieczki po miejscach ściśle związanych z archiwalnymi zasobami różnych instytucji, a także wprowadziła młodzieńczy powiew znajomości i wykorzystania elektroniki, tak  powszechnie dzisiaj funkcjonującej w naszym życiu.

Warszawskie archiwa państwowe, do których należy Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy oraz Archiwum  Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku usytuowane w Pałacu Raczyńskich, również  dołożyły wiele starań, aby przygotować bardzo ciekawy i różnorodny program, składający się z wystaw, prezentacji multimedialnych, filmów, spotkań, konkursów i porad.

Łącznikiem komunikacyjnym pomiędzy różnymi lokalizacjami pikniku był tzw. omnibus konny (którego jedynym mankamentem była zbyt mała liczba miejsc), albo… własne nogi.

Te wszystkie atrakcje łączyła klamra relaksu, odpoczynku i rozrywki w postaci występów zespołu dixielandowego, piosenek harcerskich, domowego jedzenia i  zakupu atrakcyjnych drobiazgów.

Co roku nasz piknik zmienia się i podejmuje nowe wyzwania. Mamy doświadczenia  z lat ubiegłych, refleksje z tegorocznej edycji i już nowe projekty na przyszłość. Możemy spojrzeć na nasz Piknik, tak jak na dziecko, które rośnie, rozwija się, ale czasem „daje w kość”, a mimo to go kochamy ! W przyszłym roku skończy ono 5 lat !!!

Dorota Piętka-Hadała

Program III Warszawskiego Pikniku Archiwalnego  Plakat IV Warszawskiego Pikniku Archiwalnego

Program III Warszawskiego Pikniku Archiwalnego  Program IV Warszawskiego Pikniku Archiwalnego

Program III Warszawskiego Pikniku Archiwalnego  Program gry miejskiej organizowanej podczas Pikniku

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb