Czcionka: A- A A+

Wystawa "Uczeni w 1920 roku"

Wystawa "Uczeni w 1920 roku"

W 2020 r. obchodziliśmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej która została uhonorowana w Archiwum PAN wystawą . W walkę o wschodnią granicę odrodzonej Rzeczypospolitej ogromny wysiłek włożyło całe społeczeństwo. Chlubną kartę polskiej historii zapisali uczeni, studenci i uczniowie. Jedni zgłosili się do Armii Ochotniczej, w której walczyli w polu lub pełnili służbę sanitarną, inni wspierali działania wojskowe, pełniąc służbę w strukturach państwowych i ciałach obywatelskich, jak Rada Obrony Stolicy, jeszcze inni służyli piórem. Prezentujemy przechowywane w Archiwum PAN materiały m.in. Marcelego Handelsmana, Tadeusza Manteuffla, Witolda Chodźki, Feliksa Przesmyckiego, Marii Jaczewskiej, Jadwigi Karwasińskiej, Piotra Bańkowskiego, Antoniego Żabki-Potopowicza.

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb